Wymagania edukacyjne CKZiU – Nowy Ekonomik Technikum nr 3 i Szkoła branżowa nr 5

Wymagania – przedmioty gastronomiczne

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii klasa 1K 2022-2023 nowy

Podstawy gastronomii Kl. I Branżowa Szkoła Kucharz

Pracownia gastronomiczna – przygotowywanie i wydawanie dań Kl. I Branżowa Szkoła Kucharz nowy

Przyjmowanie i magazynowanie żywności Kl.I Branżowa Szkoła Kucharz

Przyjmowanie i magazynowanie żywności, kl.1 TŻiUG

Podstawy gastronomii Kl.I Technikum TŻiUG

Dietetyka i aktywność ruchowa, kl.1 TŻiUG

CKZiU Pracownia gastronomiczna – przygotowywanie i wydawanie dań Kl. I Technikum ŻiUG

CKZiU Pracownia gastronomiczna – przygotowywanie i wydawanie dań Kl. I Technikum ŻiUG

Podstawy gastronomii kl. 2 SB

Pracownia gastronomiczna – przygotowywanie i wydawanie dań

Kl. II Branżowa Szkoła Kucharz

Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, kl. 2 TŻ

Podstawy gastronomii Kl. II Technikum TŻiUG

Pracownia gastronomiczna – przygotowywanie i wydawanie dań Kl. II Technikum TŻiUG

Pracownia gastronomiczna – przygotowywanie i wydaanie dań Kl. III Branżowa Szkołapo po podstawówce Kucharz

Bezpieczeństwo i higiena pracy w organizacji i usługach KL.III

Technikum po podstawówce TŻiUG

Organizacja produkcji gastronomicznej Kl.III Technikum po podstawówce TŻiUG

Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznejKl. III Technikum po podstawówce

Podstawy gastronomii, kl. 3 TŻ Prowadzenie usług gastronomicznych Kl. III

Przygotowywanie i podawanie śniadań TGH

Organizacja produkcji gastronomicznej kl. IV

Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy klasy IV po gimnazjium

Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, kl. 4 TŻg

Prowadzenie usług gastronomicznych -Kl.-IV-Technikum-TŻiUG po gimnazjum

Organizacja produkcji gastronomicznej Kl. 4

Planowanie żywienia i usług gastronomicznych

Podstawy gastronomii, kl. 4 TŻp

Pracowania gastronomiczna kl.IV wymagania.docx

Prowadzenie usług gastronomicznych, kl. 4 TŻp

Wymagania edukacyjne – przedmioty zawodowe modowe, fryzjerskie i fotograficzne

konstrukcja i modelowanie form odzieży klasa 1

technikum konstrukcja i modelowanie form odzieży klasa 2 technikum

konstrukcja i modelowanie form odzieży klasa 3 technikum

konstrukcja i modelowanie form odzieży klasa 4 po podstawówce

marketing wyrobów odzieżowych klasa 4 technikum po gimnazjum

materiałoznawstwo odzieżowe klasa 1 technikum materiałoznawstwo odzieżowe klasa 2 technikum materiałoznawstwo odzieżowe klasa 3 technikum

materiałoznawstwo odzieżowe klasa 4 technikum po podstawówce

organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych kl. 4 technikum po G

organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych kl. 4 technikum po P

organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych klasa 2 technikum

organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych klasa 3 technikum

projektowanie i stylizowanie ubiorów klasa 1 technikum

projektowanie i stylizowanie ubiorów klasa 2 technikum

projektowanie i stylizowanie ubiorów klasa 3 technikum

projektowanie i stylizowanie ubiorów klasa 4 technikum po podstawówce

technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych klasa 1 technikum

technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych klasa 2 technikum

technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych klasa 3 technikum

technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych klasa 4 technikum po gimnazjum

technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych klasa 4 technikum po podstawówce

wykonywanie wyrobów odzieżowych klasa 1 technikum

wykonywanie wyrobów odzieżowych klasa 2 technikum

wykonywanie wyrobów odzieżowych klasa 3 technikum

wykonywanie wyrobów odzieżowych klasa 4 technikum po gimnazjum

wykonywanie wyrobów odzieżowych klasa 4 technikum po podstawówce

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW FOTOGRAFICZNYCH

Wymagania_edukacyjne z przedmiotów _logistyczno_-_ekonomicznych 

Wymagania_geografia dla Technikum nr3 i SZBI nr5

Wymagania_etyka_i_filozofia

Wymagania_język_polski

Wymagania_WOS

Język polski wymagania_Anna_Stachowicz

Wymagania_WOS

Wymagania_z_podstaw_przedsiębiorczości

Wymagania_edukacyjne_historia

Wymagania_wf_i_edb

Organizacja pracy magazynu_klasa 3 po gimnazjum_Technikum

Organizowanie procesu transportowego_klasa 4 po gimnazjum_Technikum

Organizowanie procesu transportowego_klasa 4 po szkole podstawowej_Technikum

Planowanie procesów transportowych_klasa 4 po gimnazjum_Technikum

Planowanie procesów transportowych_klasa 4 po szkole podstawowej_Technikum

Podstawy ekonomii – 2 klasa TEL

Podstawy ekonomii_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum

Podstawy logistyki_klasa 1 po szkole podstawowej_Technikum

Podstawy logistyki_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

Podstawy logistyki_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum

Podstawy transportu drogowego, klasa 1 – wymagania edukacyjne

Podstawy transportu drogowego, klasa 2 – wymagania edukacyjne

Podstawy transportu drogowego, klasa 3 – wymagania edukacyjne

Pracownia ekonomiczna_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

Pracownia ekonomiczna_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum

Pracownia kadr i płac_klasa 1 po szkole podstawowej_Techniku m

Pracownia techniki biurowej_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum (1)

Pracownia techniki biurowej_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum (1)

Prawo w działalności gospodarczej_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum

Przechowywanie zapasów_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

WYMAG 1 BHP w rachunkowości

WYMAG 1 LOG Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce

WYMAG gospodarka finansowa IVTE

WYMAG gospodarowanie zasobami IITE

WYMAG planowanie działalności IITE

WYMAG statystyka IITE WYMAGANIA 3 MZE

Magazyny dystrybucyjne

Wymagania eduk. procesy mag. kl.III MZE

Wymagania edukacyjne -Biuro rozliczeń finansowych -kl 4 EF p._

WYMAGANIA EDUKACYJNE – Innowacja w ekonomii

Wymagania edukacyjne -Biuro rozliczeń finansowych kl 4 EF P._

Wymagania edukacyjne dla klas kształcących się w zawodzie 2 KM

Wymagania edukacyjne dla klas kształcących się w zawodzie kl.3

Wymagania edukacyjne dla klas kształcących się w zawodzie MAGAZYNIER LOGISTYK

Wymagania edukacyjne dla klas kształcących się w zawodzie

WYMAGANIA II T log Przechowywanie zapasów wymagania innowacja klasa1

wymagania innowacja klasa2 WYMAGANIA IV T LE g

Organizowanie procesów transportowych

WYMAGANIA IV T log p Organizowanie procesów transportowych

wymagania przechowywanie zapasów P klasa 3 (1)

wymagania przyjmowanie i wydawanie zapasów P klasa 2 (1)

wymagania przyjmowanie i wydawanie zapasów Pklasa 3 (1)

WYMAGgospodarka finansowa 1TR Zajęcia praktyczne, klasa 1 – wymagania edukacyjne

BHP w ekonomii – 2 klasa TEL

Dokumentacja transportowa_klasa 4 po gimnazjum_Technikum

Dokumentacja transportowa_klasa 4 po szkole podstawowej_Technikum

Gospodarka finansowa_klasa 4 po gimnazjum_Technikum

Gospodarka magazynowa, klasa 2 – wymagania edukacyjne

Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum I a log Organizacja pracy magazynu klasa 1 Kadry i płace_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum

Kadry i płace_klasa 4 po szkole podstawowej_Technikum klasa2

zajęcia praktyczne 1BrI_

geografia_1_plan_wynikowy_kl1K_PRAJSNAR

1geografia-wymagania-edukacyjne-kl1ALG-PRoz_PRAJSNAR

1geografia-wymagania-edukacyjne-kl1BLG-PRoz_PRAJSNAR

1geografia-wymagania-edukacyjne-kl1TUR-PRoz_PRAJSNAR

1PPwymagania-edukacyjne-oblicza-geografii-kl1AR_PRAJSNAR

2geografia-wymagania-edukacyjne-kl2LOG-PRoz_PRAJSNAR

2PPwymagania-edukacyjne-oblicza-geografii-kl2TŻ_PRAJSNAR

3geografia-wymagania-edukacyjne-kl3LOG-PRoz_PRAJSNAR

4geografia-wymagania-edukacyjne-kl4LMp-PRoz_PRAJSNAR

4poG_geografia-wymagania-edukacyjne-kl4HTg-PRoz_PRAJSNAR

4poG_geografia-wymagania-edukacyjne-kl4LEg-PRoz_PRAJSNAR

Magazyny dystrybucyjne, klasa 2 – wymagania edukacyjne

Magazyny przyprodukcyjne, klasa 1 – wymagania edukacyjne

Magazyny przyprodukcyjne, klasa 2 – wymagania edukacyjne

Magazyny przyprodukcyjne, klasa 3 – wymagania edukacyjne

Majątek magazynu_klasa 1 po szkole podstawowej_Technikum

Majątek magazynu_klasa 1 po szkole podstawowej_Technikum[1]

Majątek magazynu_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

Obsługa klientów i kontrahentów_klasa 1 po szkole podstawowej_Technikum

Obsługa klientów i kontrahentów_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

Organizacja pracy magazynu_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

CHEMIA klasa I,II,III Technikum – zakres rozszerzony szkoła ponadpodstawowa i pogimnazjalna

Informatyka_klasa I

_Technikum Informatyka_klasa II

_Technikum Informatyka_klasa III_

Technikum Matematyka klasa III (pogimnazjalna)

Technikum – poziom podstawowy

Matematyka klasa III (pogimnazjalna) Technikum – poziom rozszerzony

Matematyka klasa III (pogimnazjalna) Technikum – poziom podstawowy

Matematyka klasa III (pogimnazjalna) Technikum – poziom rozszerzony

matematyka kl.1 Szkoła branżowamatematyka kl.2 Szkoła branżowa

matematyka kl.3 Szkoła branżowaMatematyka klasa III technikum (1)

Matematyka klasa IV p Technikum

Matematyka klasa IV Technikum – poziom podstawowy i rozszerzony

Matematyka Kl-IV-popodstawowa-p-podstawowy (1)

matematyka_kl.3_ szkoła branżowa

matematyka_klasa 1_

technikumMATEMATYKA_klasa I_Szkoła Branżowa

MATEMATYKA_klasa II_

Szkoła BranżowaMATEMATYKA_klasa II_

Technikummatematyka kl.1

Szkoła branżowa matematyka kl.2 Szkoła branżowa

Podstawy przedsiębiorczości dla klas II MF i II TŻ

Podstawy przedsiębiorczości dla klasy III EL

Podstawy przedsiębiorczości dla klasy I K

Wymagania edukacyjne – EDB Klasa1 – T3

Wymagania edukacyjne – EDB Klasa 1- B5

Wymagania edukacyjne – WF Klasa 1 B5

Wymagania edukacyjne – WF Klasa 1 T3

Wymagania edukacyjne – WF Klasa 2 B5

Wymagania edukacyjne – WF Klasa 2 T3

Wymagania edukacyjne – WF Klasa 3 B5

Wymagania edukacyjne – WF Klasa 3 T3

Wymagania edukacyjne – WF Klasa 4 T3

Wymagania edukacyjne – WF Klasa 5 T3

 

 

Skip to content