Harmonogram zebrań z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

TERMIN
TEMATYKA ZEBRAŃ
29.09.2022Zebrania rodziców wszystkich klas
Zebrania rodziców klas IV – przypomnienie informacji dotyczących egzaminów zewnętrznych
25.11.2022Zebrania – informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Obecność wszystkich nauczycieli – konsultacje
30.03.2023  Zebrania rodziców uczniów klas maturalnych
25.05.2023Zebrania rodziców uczniów wszystkich – informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznychkonsultacje

W trakcie roku szkolnego mogą odbywać się zebrania organizowane przez wychowawców klas w terminach ustalonych z rodzicami uczniów.

Skip to content