Projekty

18.01.2024

ArcelorMittal Poland był partnerem projektu „Zawodowy algorytm” realizowanego w latach 2022-2023

Projekt składał się z kilku komponentów. W jego ramach prowadzone były warsztaty dla Uczniów doskonalące umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat ścieżek edukacyjnych, zawodowych oraz rynku pracy z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych zarówno wśród osób dorosłych jak i młodzieży klas podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych.
Tematyka zajęć dla klas siódmych i ósmych obejmowała głownie zagadnienia samopoznania, zarządzania sobą w czasie, asertywności, planowania swoich działań – krótko i długoterminowych, motywacji. Poruszane były także tematy dotyczące procesu wejścia na rynek pracy – metody poszukiwania zatrudnienia, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej – głównie dedykowane uczniom szkół ponadpodstawowych. Wsparcie realizowane było zarówno w ramach spotkań grupowych jak i indywidualnych, podczas których sporządzane były Indywidualne Plany Działania.

Działania objęły także współpracę pomiędzy instytucjami oświatowymi i instytucjami działającymi w obszarze doradztwa zawodowego, dąbrowskimi firmami, Inkubatorem Przedsiębiorczości i Powiatowym Urzędem Pracy (realizacja wspólnych przedsięwzięć, punktów konsultacyjnych).

27 maja został zorganizowany piknik „3maj się smacznie i modnie”. Wydarzenie poświęcone było promowaniu zawodów rzemieślniczych. Do udziału w evencie zaproszeni zostali lokalni przedsiębiorcy.

W programie m. innymi znalazły się warsztaty ogrodnicze, zdrowotne, bezpłatne porady kosmetyczne i fryzjerskie, jak również wskazówki dla wszystkich zainteresowanych techniką i mechaniką. Obecni na pikniku rzemieślnicy chętnie dzielili się swoją wiedzą na temat reprezentowanych branż, a uczniowie klas ponadpodstawowych mogli zaprezentować umiejętności, które zdobywają na zajęciach z praktycznej nauki zawodu. W ramach realizowanego projektu „Zawodowy algorytm” podczas wydarzenia udzielane było wsparcie doradców zawodowych w zakresie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, m.in. redagowanie i wysyłanie wniosków rekrutacyjnych do szkół, rozwoju zawodowego dorosłych. Na tę okoliczność wykorzystywane były zakupione w ramach darowizny materiały i urządzenia.

Wszelkie działania oparte były o innowacyjne rozwiązania technologie informacyjne, co zdecydowanie ułatwia zrozumienie znaczenia informatyzacji i obecności technologii ICT w edukacji.

Skip to content