Ośrodek sportowy

Ośrodek sportowy przy CKZiU (budynek C, ul. Górnicza) oferuje:

  • 2 duże sale gimnastyczne
  • pływalnię
  • stoły pingpongowe
  • siłownię
  • zewnętrzne boiska do siatkówki i koszykówki

Boisko szkolne otwarte
od poniedziałku do piątku 15.30 do 21.00

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI CKZiU Dąbrowa Górnicza

Punkt poboru Niecka System cyrkulacji Natryski
Badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne 10-05-2024
badanie 1
05-04-2024
badanie 1

02-02-2024
badanie 1

30-11-2023
badanie
Parametry odbiegające od normy w normie
Podejmowane działania

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał zbiorczą roczną ocenę wody na pływalni.

ocena roczna

“BADANIA JAKOŚCI WODY WYKONYWANE PRZEZ LABOLATORIUM CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. W LĘDZINACH Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. W sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach./Dz.U. z 2015r., poz 2016/”

Skip to content