Ośrodek sportowy

Ośrodek sportowy przy CKZiU (budynek C, ul. Górnicza 2) wyposażony jest w:

  • 2 duże sale gimnastyczne
  • pływalnię
  • stoły pingpongowe
  • siłownię
  • zewnętrzne boiska do siatkówki i koszykówki

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI CKZiU Dąbrowa Górnicza

PUNKT POBORUNIECKASYSTEM CYRKULACJINATRYSKI
DATA BADANIA24.08.202224.08.20221.12.2021
"BADANIE FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE"
"PARAMETRY ODBIEGAJĄCE OD NORMY"W NORMIE
PODEJMOWANE DZIAŁANIA-

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał zbiorczą roczną ocenę wody na pływalni przy ZSZ ,,Sztygarka”

“BADANIA JAKOŚCI WODY WYKONYWANE PRZEZ LABOLATORIUM CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. W LĘDZINACH Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. W sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach./Dz.U. z 2015r., poz 2016/”

NA PODSTAWIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ WODA NA PŁYWALNI CKZiU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ SPEŁNIA WYMAGANIA JAKOŚCI OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 W SPRAWIE WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA PŁYWALNIACH

Skip to content