Ośrodek sportowy

Ośrodek sportowy przy CKZiU (budynek C, ul. Górnicza) oferuje:

  • 2 duże sale gimnastyczne
  • pływalnię
  • stoły pingpongowe
  • siłownię
  • zewnętrzne boiska do siatkówki i koszykówki

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI CKZiU Dąbrowa Górnicza

PUNKT POBORUNIECKA 1 badanieNIECKA 2 badanieSYSTEM CYRKULACJINATRYSKI
DATA BADANIA05.01.202321.12.202205.01.202330.11.2022
"BADANIE FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE"
"PARAMETRY ODBIEGAJĄCE OD NORMY"W NORMIE
PODEJMOWANE DZIAŁANIA-

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał zbiorczą roczną ocenę wody na pływalni.

“BADANIA JAKOŚCI WODY WYKONYWANE PRZEZ LABOLATORIUM CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. W LĘDZINACH Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. W sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach./Dz.U. z 2015r., poz 2016/”

NA PODSTAWIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ WODA NA PŁYWALNI CKZiU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ SPEŁNIA WYMAGANIA JAKOŚCI OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 W SPRAWIE WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA PŁYWALNIACH

Skip to content