Dni wolne 2022/23

 

Dni wolne 2022/2023

 

Dla Technikum nr 1 i Technikum nr 3 dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (7 dni)

09, 12 stycznia 2023. – dni przeprowadzania egzaminów zawodowych,

04,05,08 maja 2023 r. – dni egzaminu pisemnego maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

01,02  czerwca 2023 r. –  dni przeprowadzania egzaminów zawodowych,

 

Dla Branżowej Szkoły I stopnia nr 5  i Dla Branżowej Szkoły I stopnia nr 3

dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (5 dni)

09 stycznia 2023 r. – dni przeprowadzania egzaminów zawodowych,

04,05 maja  2023 r. – dni egzaminu pisemnego maturalnego z języka polskiego i języka angielskiego

01,02  czerwca 2023 r. –  dni przeprowadzania egzaminów zawodowych,

 

Dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych jest dzień 02.05.2023 po odpracowaniu w dniu 27.05.2023

 

 

Skip to content