Historia Nowy Ekonomik

Historia szkoły

Początki działalności naszej szkoły sięgają czasów zaboru rosyjskiego. W pierwszych latach XX wieku szkoła prowadziła swoją działalność jako Prywatne Gimnazjum Ogólnokształcące, później jako Prywatne Gimnazjum Handlowe. W czasie trwania I wojny światowej zawieszono jej pracę, by ponownie, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, powróciła na rynek oświaty pod nazwą Średnia Szkoła Handlowa Żeńska Stowarzyszenia Kupców Polskich. W tym czasie siedzibą szkoły był budynek rodziny Tabakowskich. Po kilku latach szkołę przeniesiono do budynku, gdzie mieściło się Seminarium Nauczycielskie. W czasie okupacji hitlerowskiej szkoła po raz drugi zawiesiła swoją działalność. Po zakończeniu II wojny światowej szkoła została ponownie otwarta pod nazwą Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe w Dąbrowie Górniczej i mieściła się w prywatnych budynkach pana Urbańczyka.

Od 1 stycznia 1947 roku w ramach przeobrażeń społecznych i gospodarczych szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę Państwowe Czteroletnie Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe w Dąbrowie Górniczej. Dwa lata później szkole zmieniono nazwę  na Państwowe Trzyletnie Liceum Administracyjno-Handlowe, przemianowane jeszcze w tym samym roku na Państwowe Technikum Administracyjno-Gospodarcze.

W roku 1952 przekształcono nazwę szkoły na Technikum Finansowe Ministerstwa Finansów. W roku szkolnym 1955/56 nazwę zmieniono na Technikum Rachunkowości Ministerstwa Finansów, w rok później jako Technikum Rachunkowości należało  do Ministerstwa Oświaty, a już 1 stycznia 1957 roku szkoła została przekazana Ministerstwu Oświaty i Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Katowicach.

Od roku 1957/58 – 1971/72 szkoła funkcjonowała pod nazwą Technikum Ekonomiczne. W ciągu tych lat zostały utworzone następujące typy szkół:
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
• Technikum Ekonomiczne dla Pracujących
• Liceum Ekonomiczne
• Zasadnicza Szkoła Handlowa

Dnia 26 stycznia 1965 roku w „Trybunie Robotniczej” ukazała się wzmianka: Technikum Ekonomiczne otrzyma nowoczesny budynek szkolny. W tymże roku rozpoczęto badania geologiczne terenu. W dniu 18 października 1968 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku, w którym szkoła funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Obecnie szkoła funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Ekonomicznych. Dnia 25 kwietnia 1978 roku szkoła otrzymała imię Karola Adamieckiego oraz Sztandar, który został oznaczony złotą odznaką zasłużoną w rozwoju województwa katowickiego.

Od 2002 roku w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodziły:  Technikum Nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

Od 2017 roku w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzą:
• Technikum Nr 3
• Szkoła Branżowa

Historię szkoły tworzyli jej kolejni dyrektorzy:
• Emilia Łobudzińska (1916-1919)
• G.Walewski (1919-1939)
• Tadeusz Kotliński (1945-1947)
• Alojzy Augustyn (1947-1948)
• Tadeusz Pach (1948-1950)
• Bogusław Pelz (1950-1971)
• mgr Stanisław Koziorowski (1971-1974)
• mgr Mieczysław Trzebiński (1974-1983)
• mgr Wiesław Duraj (1984-1990)
• mgr Ewa Glik (1990-2009)

Od 2009 roku funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Tomasz Woźniak.

IMG_0822 IMG_0826

11

Skip to content