Innowacje pedagogiczne

 

Innowacje pedagogiczne realizowane w naszej szkole

 

Technik przemysłu mody – innowacja “Stylista mody z elementami wizażu” – 4 godziny w cyklu kształcenia. Autorzy: Małgorzata Skutnik i Edyta Mrozik

Opis innowacji:  Innowacja dotyczy uczniów technikum w zawodzie: technik przemysłu mody i jest odpowiedzią na potrzeby rynkowe. Ma na celu wyposażenie uczniów  w  dodatkowe  umiejętności  i  kwalifikacje,  wykraczające  poza  nauczany  zawód. Obejmuje klasy II – IV. W wyniku jej realizacji absolwent zdobędzie kwalifikacje osobistego stylisty mody z elementami wizażu, który pomoże wykreować wizerunek lub odnaleźć własny styl. Podpowie, w jakich kolorach i fasonach konsument wygląda najkorzystniej, dokonując analizy sylwetki, oceny figury, jej zalet i wad. Dobierze prawidłowy makijaż do stylizacji modowej, dokonując metamorfozy wizerunku klienta.

Wprowadzenie działań w zakresie dodatkowych zajęć pozwoli absolwentom być bardziej konkurencyjnym, kreatywnym i lepiej przygotowanym do funkcjonowania na rynku pracy.

Innowacja Klasa Liczba godzin tygodniowo
w pięcioletnim okresie nauczania
Liczba godzin w pięcioletnim okresie nauczania
I II III IV V
 
“Stylista mody z elementami wizażu” 2 2 4 120  

https://www.facebook.com/zsedabrowagornicza/videos/900551563845837/

 

 

Technik logistyk – innowacja “Logistyka w wojsku” – 4 godziny w cyklu kształcenia.

Autor: Magdalena Rajman

Opis innowacji: Innowacja „Logistyka w wojsku” wprowadzona w zawodzie: technik logistyk przybliży uczniom zagadnienia logistyki wojskowej, która jest  zaczątkiem logistyki  jako dziedziny wiedzy. Technik logistyk z innowacją „Logistyka w wojsku” to propozycja dla uczniów, których interesuje tematyka obronności kraju. Przybliży uczniom specyfikę pracy w wojsku. Oprócz zagadnień związanych z funkcjonowaniem logistyki związku taktycznego, oddziału i pododdziału, uczniowie będą realizowali w formie ćwiczeń elementy samoobrony,  szkolenia strzeleckie oraz  kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie nauki, uczniowie będą uczestniczyli w wycieczkach do Jednostek Wojskowych, aby zapoznać się z wyposażeniem służb logistycznych oraz przekonać się, czym zajmuje się i jak funkcjonuje logistyka w wojsku. W czasie trwania kształcenia przewidziane są wyjazdowe zajęcia z zakresu innowacji.

 

Innowacja Klasa Liczba godzin tygodniowo
w pięcioletnim okresie nauczania
Liczba godzin w pięcioletnim okresie nauczania
I II III IV V
 
Logistyka w wojsku  1 1 1 1 4 120  

 

https://www.facebook.com/zsedabrowagornicza/videos/307555514069189/

 

Technik hotelarstwa – Innowacja “Stewardessa/Steward” – 4 godziny w cyklu w kształcenia.

Autor: Mariola Nowak

Opis innowacji: Innowacja pedagogiczna poszerza wiedzę i umiejętności na stanowisku: steward/stewardessa na statkach morskich i powietrznych. Podczas zajęć młodzież pozna etapy, jakie przechodzi w swojej karierze steward/stewardessa linii lotniczych, począwszy od rekrutacji i szkoleń. Omówione zostaną wymagania, umiejętności oraz preferencje personalne pracowników pokładowych, dyscyplina mundurowa oraz wygląd zewnętrzny.

Zajęcia uatrakcyjnią liczne wycieczki przedmiotowe na lotnisko, branżowe spotkania z przedstawicielami zawodu Steward/Stewardessa, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz animacji czasu wolnego. Najlepsi uczniowie odbędą 2-tygodniowy staż na promach firmy Unity Line, uzyskując certyfikat.

 

Innowacja Klasa Liczba godzin tygodniowo
w pięcioletnim okresie nauczania
Liczba godzin w pięcioletnim okresie nauczania
I II III IV V
 
Stewardessa/Steward 1 2 1 4 120  

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych  oraz  kucharz – innowacja “Dietetyka i aktywność fizyczna” – 4 godziny w cyklu w kształcenia (technikum) i 3 godziny w cyklu kształcenia (Branżowa Szkoła I Stopnia). Autorzy: Anita Hołowienko i Marta Radecka

Opis innowacji: Wprowadzenie innowacji w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w technikum oraz zawodzie kucharz w szkole branżowej I stopnia ma na celu uzupełnienie i zdobycie dodatkowych kompetencji oraz kwalifikacji z zakresu dietetyki oraz aktywności ruchowej, które dają dodatkowe umiejętności zwiększające możliwość zatrudnienia i lepszego funkcjonowania na stanowiskach związanych z żywieniem. Od uczniów szkół gastronomicznych wymaga się podstawowej wiedzy żywieniowej, a jak wiemy podstawę piramidy żywieniowej stanowi aktywność fizyczna.

Uczniowie po skończonej innowacji uzyskają kompetencję z somatometii, zasad układania jadłospisów, dietetyki i leczenia żywieniowego oraz wpływie i znaczeniu aktywności fizycznej na zdrowie, ponadto będą mogli korygować i wyrabiać w sobie prawidłowe nawyki żywieniowe na bieżąco.

 

Innowacja Klasa Liczba godzin tygodniowo
w pięcioletnim okresie nauczania
Liczba godzin w pięcioletnim okresie nauczania
I II III IV V
“Dietetyka i aktywność fizyczna” technikum 1 1 1 1 4 120

https://www.facebook.com/zsedabrowagornicza/videos/3828902657228212/

Technik organizacji turystyki – innowacja “Animator czasu wolnego” – 4 godziny w cyklu w kształcenia.

Autor: Ewelina Niemczyk, Jakub Prajsnar

Opis innowacji: Innowacja ma służyć kształtowaniu u uczniów dodatkowych kompetencji i kwalifikacji, poszerzających zakres działania absolwenta o bardzo prężnie rozwijającą się branżę w sektorze turystycznym. Wymaga to dobrego rozpoznania potrzeb różnych grup wiekowych, środowisk wychowawczych, a także zdobycia praktycznych umiejętności animatora czasu wolnego. Uczniowie w trakcie zajęć poznają sztukę pracy osoby, która dba o przygotowanie i realizację programu animacyjnego dla gości. Będą mogli wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz animacją czasu wolnego.

Uczniowie po cyklu zajęć uzyskają kompetencje zarówno do bezpośredniego profesjonalnego prowadzenia zajęć z grupą w obszarach animacji ruchowej w różnego rodzaju ośrodkach wypoczynkowych, jak i zarządzania tego typu projektami. Poznają warsztat, metody, techniki i zadania animatora czasu wolnego. Nauczą się planowania, organizowania zajęć animacyjnych. W wyniku wprowadzonych działań w zakresie dodatkowych zajęć będą bardziej konkurencyjni i lepiej przygotowani do funkcjonowania na rynku pracy.

Innowacja Klasa Liczba godzin tygodniowo
w pięcioletnim okresie nauczania
Liczba godzin w pięcioletnim okresie nauczania
I II III IV V
 
„Animator czasu wolnego” 1 1 1 1 4 120  

https://www.facebook.com/zsedabrowagornicza/videos/149129020469215/

Innowacja “Kosmetyka z elementami stylizacji paznokci” – 4 godziny w cyklu kształcenia 

Autor: Anna Wrotny

Opis innowacji: Wprowadzenie innowacji kosmetycznej w zawodzie: technik usług fryzjerskich oraz w zawodzie: fryzjer zwiększy możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Umożliwi łatwiejsze zdobycie pracy w branży Beauty, ponieważ od zawsze zawód fryzjera i kosmetyczki są ścisłe ze sobą powiązane. Są to te same sektory gospodarcze, które się wzajemnie zazębiają.  Dzięki innowacji uczeń pozna zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu. Dowie się, jak dbać i pielęgnować skórę. Nauczy się podstaw manicure i pielęgnacji dłoni. Rozszerzy swoją wiedzę o stylizacje paznokci różnymi metodami min: metodą żelową i akrylową, nauczy się wykonywać pedicure frezarkowy oraz klasyczny. Da mu to możliwości pracy w dwóch zawodach, które wzajemnie się uzupełniają, co dziś jest niezbędne na rynku pracy.

Innowacja Klasa Liczba godzin tygodniowo
w pięcioletnim okresie nauczania
Liczba godzin w pięcioletnim okresie nauczania
I II III IV V
 
“Kosmetyka z elementami stylizacji paznokci” – Technikum 1 2 1

https://www.facebook.com/zsedabrowagornicza/videos/3491930204241602/

Skip to content