Godziny pracy kadry kierowniczej

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej

mgr Tomasz Woźniak

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8:30-15.30

czwartek: 10.00-18.00

Sekretariat główny CKZiU znajduje się na Budynku A przy ulicy Piłsudskiego 5 na parterze szkoły,

pokój nr 2

Wicedyrektorzy CKZiU :   

Budynek A ul. Piłsudskiego 5

mgr Irmina Szmer – dyżur wtorek 12:00 -18:00

mgr Dorota Lenartowicz – dyżur środa 12:00 – 18:00

Budynek B ul. Legionów Polskich 69

mgr Izabela Babiarz – dyżur wtorek 12:00 – 18:00

Kierownik praktycznej nauki zawodu:

mgr inż. Mariola Nowak – Budynek A – pokój 104

Dyżur: Poniedziałek 12:00 – 18:00

mgr inż. Andrzej Wojciechowski – Budynek B 

Dyżur: Poniedziałek 12:00 – 18:00

Przyjmowanie interesantów

w sprawie skarg i wniosków

po uprzednim telefonicznym umówieniu się:

Tomasz Woźniak

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Al. Piłsudskiego 5
czwartki w godz. 16.00 – 18.00

Wicedyrektorzy CKZiU oraz Kierownicy praktycznej nauki zawodu

przyjmują skargi i wnioski

w godzinach swojej pracy.

Skip to content