Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodnicząca: Pani Sylwia Litwińska

Z-ca  przewodniczącej: Pani Anna Bajor ( Nowy Ekonomik)

Z-ca przewodniczącej : Pani Natalia Sznicer (Nowa Sztygarka)

Skarbnik (Nowy Ekonomik) : Pani Ewa Grun

Skarbnik (Nowa Sztygarka) : Pani Anna Walotek

 

                                                                        Rada Rodziców

                                                  Al. Piłsudskiego 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza

                                                NR KONTA: 89 1050 1360 1000 0090 8008 3794

 

Wpłaty na konto RADY RODZICÓW Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego są  DOBROWOLNE  a jednocześnie pozwalające nam Rodzicom na wsparcie wielu przedsięwzięć realizowanych przez nasze dzieci takich jak: obiady czwartkowe, nagrody dla dzieci, dofinansowanie  konkursów szkolnych                   i międzyszkolnych, mikołajki, dzień dziecka, walentynki, i wiele innych uroczystości szkolnych i pomysłów naszych dzieci. 

Szanowni Rodzice bardzo prosimy o wpłaty 10 zł na 10-tego  każdego miesiąca

Bardzo dziękujemy RADA RODZICÓW

W przelewie proszę podać tylko imię i nazwisko ucznia oraz symbol klasy np. Jan Kowalski 1TŻp (symbol według dziennika elektronicznego) 

Skip to content