Rada Pedagogiczna

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej :

 • mgr Tomasz Woźniak – tomasz.wozniak@ckziu.dg.pl

Wicedyrektorzy szkoły:

 • mgr Irmina Szmer – wicedyrektor ds. dydaktyczno- programowych – Technikum nr 3 i Szkoła Branżowa I stopnia nr 5
 • mgr Dorota Lenartowicz  – wicedyrektor ds. wychowawczych i pomocy pedagogicznej CKZiU
 • mgr Izabela Babiarz – wicedyrektor ds. dydaktyczno – programowych -Technikum nr 1 i Szkoła Branżowa I stopnia nr 3
 • mgr Monika Stankiewicz – wicedyrektor ds. kształcenia ustawicznego i doradztwa zawodowego -Szkoła Branżowa II stopnia

Kierownik praktycznej nauki zawodu:

 • mgr inż. Mariola Nowak – Budynek A – Technikum nr 3 i Szkoła Branżowa I stopnia nr 5
 • mgr inż. Andrzej Wojciechowski – Budynek B – Technikum nr 1 i Szkoła Branżowa I stopnia nr 3

Psycholog szkolny

 • mgr Sylwia Harbacz-Mbengue – Budynek A – Technikum nr 3 i Szkoła Branżowa I stopnia nr 5
 • mgr Amanda Smucz – Budynek B – Technikum nr 1 i Szkoła Branżowa I stopnia nr 3

Pedagog szkolny:

 • mgr Aneta Walasek – Budynek A – Technikum nr 3 i Szkoła Branżowa I stopnia nr 5
 • mgr Amanda Smucz – Budynek B – Technikum nr 1 i Szkoła Branżowa I stopnia nr 3

Pedagog specjalny:

 • mgr Małgorzata Jagła – Budynek A – Technikum nr 3 i Szkoła Branżowa I stopnia nr 5
 • mgr Marzena Czech – Budynek B – Technikum nr 1 i Szkoła Branżowa I stopnia nr 3

Doradca zawodowy:

 • mgr Karolina Janczulewicz
 • mgr Katarzyna Grzyb
 • mgr Małgorzata Kopczyńska
 • mgr Piotr Strugała

Biblioteka szkolna:

 • mgr Dorota Lenartowicz
 • mgr Katarzyna Kaczmarska
 • mgr Iwona Paliga

Nauczyciele języka polskiego:

 • mgr Aneta Górska
 • mgr Ewa Kuler
 • mgr Katarzyna Kaczmarska
 • mgr Anna Stachowicz
 • mgr Jolanta Musiał

Nauczyciele języka angielskiego:

 • mgr Justyna Knapczyk-Wolińska
 • mgr Piotr Koćwin
 • mgr Ewelina Tasak – Oberska
 • mgr Jaromir Wójcik
 • mgr Małgorzata Kaproń
 • mgr Justyna Dzierżanowska
 • mgr Monika Stankiewicz
 • mgr Klaudia Pietrzczyk
 • mgr Klaudia Czekaj
 • mgr Przemysław Wykusz

Nauczyciel języka francuskiego:

 • mgr Małgorzata Kopczyńska

Nauczyciel języka niemieckiego:

 • mgr Tomasz Majewski
 • mgr Alicja Pierzak

Nauczyciel języka rosyjskiego:

 • mgr Alicja Pierzak

Nauczyciel języka włoskiego:

 • mgr Katarzyna Kipińska

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie: 

 • mgr Ewa Szaniawska
 • mgr Irmina Szmer
 • mgr Grzegorz Wiończyk
 • dr Ewa Kluska-Jaśkowiak

Nauczyciele biologii:

 • mgr Agnieszka Koźbiał
 • mgr Agnieszka Kowalik
 • mgr Marlena Welenc

Nauczyciel geografii:

 • mgr Jakub Prajsnar
 • mgr Katarzyna Warzyszak-Koprowska
 • mgr Magdalena Roch
 • mgr Wioletta Bargieł

Nauczyciele matematyki:

 • mgr Beata Kowalska
 • mgr Bożena Mordziałek
 • mgr Bożena Wawszczyk
 • mgr Aleksandra Walotek-Barczyk
 • mgr Jadwiga Tobijańska

Nauczyciel chemii:

 • mgr Joanna Niemiec
 • mgr Aleksandra Walotek-Barczyk
 • mgr Jadwiga Tobijańska

Nauczyciel fizyki:

 • mgr Joanna Kałuda
 • mgr Adrianna Włodarska

Nauczyciele przedmiotów informatycznych:

 • mgr Mariola Ratajska
 • mgr Olga Tylec
 • mgr Izabela Macuga-Czwojdrak

Nauczyciele wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego:

 • mgr Renata Choińska
 • mgr Piotr Nowak
 • mgr Marta Radecka
 • mgr Grzegorz Panek
 • mgr Sylwia Pietrowska
 • mgr Magdalena Pasternak

Nauczyciele religii i etyki: 

 • mgr Beata Bałdys – religia
 • mgr Grzegorz Wiończyk – etyka

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych:

 • mgr Wiesława Lech
 • mgr Mariola Ratajska
 • mgr Barbara Nykamowicz
 • mgr Joanna Sobczyk
 • mgr Michalina Miśkiewicz-Brzęczek

Nauczyciele przedmiotów fryzjerskich:       

 • Ewa Dubińska
 • mgr Beata Kijak
 • mgr Justyna Łaskawiec
 • mgr Edyta Mrozik
 • mgr Anna Wrotny

Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych:

 • mgr inż. Anita Hołowienko
 • mgr inż. Jadwiga Lipka
 • mgr inż. Marek Kot
 • mgr inż. Magdalena Piskorska
 • mgr inż. Michał Rabsztyn
 • mgr inż. Agnieszka Wolska
 • mgr inż. Magdalena Rajman

Nauczyciele przedmiotów hotelarsko-turystycznych: 

 • mgr inż. Mariola Nowak
 • mgr Aleksandra Guzera
 • mgr Ewelina Niemczyk
 • mgr Michalina Miśkiewicz-Brzęczek

Nauczyciele przedmiotów logistycznych: 

 • mgr Katarzyna Warzyszak-Koprowska
 • dr Alicja Prasałek
 • mgr Agnieszka Gamrat
 • mgr inż. Magdalena Rajman

Nauczyciele przedmiotów odzieżowych:

 • mgr Małgorzata Skutnik
 • mgr Ilona Nizioł
 • mgr Teresa Proszowska

Nauczyciele przedsiębiorczości:

 • mgr Tomasz Woźniak
 • mgr Monika Stankiewicz
 • mgr Klaudia Pietrzczyk
Skip to content