Pedagog szkolny

Do zadań pedagoga szkolnego należą:

 • dbanie o to, aby uczeń czuł się w szkole dobrze i bezpiecznie;
  • wspieranie młodego człowieka w trudnych sytuacjach, pomaganie mu w podjęciu ważnych decyzji;
  • analizowanie przyczyny niepowodzeń szkolnych (frekwencja, oceny, zachowanie);
  • poszukiwanie rozwiązania problemu wraz z uczniem, rodzicem, nauczycielem;
  • prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności interpersonalne (integracja, asertywność, trening autoprezentacji i antystresowy);
  • przekazywanie informacji o zagrożeniach (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze) i pomoc w pokonaniu nałogu;
  • współpraca ze specjalistami (poradnie, sąd, policja, ośrodki pomocy);

Pedagog szkolny – Budynek A – mgr Aneta Walasek

Pedagog zaprasza do kontaktu za pośrednictwem Microsoft -Teams – Aneta Walasek

Uczniowie, wychowawcy, rodzice mogą kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny
Pedagog jest do dyspozycji uczniów, wychowawców, rodziców w następujących godzinach:
mgr Aneta Walasek
pedagog szkolny
Poniedziałek

09:00–14:00

Wtorek

12:00–17:00

Środa

9:00–13:00

Czwartek

09:00-13:00

Piątek

12:00–16:00

Pedagog szkolny służy pomocą uczniom, rodzicom (opiekunom prawnym), nauczycielom.

Gabinet pedagoga szkolnego znajduje się na parterze szkoły, pokój nr 17

Zapraszam  Aneta Walasek

Pedagog szkolny, pedagog specjalny – Budynek B – mgr Marzena Czech 

Pedagog szkolny jest do dyspozycji rodziców i nauczycieli w godzinach pracy:

mgr Marzena Czech
pedagog szkolny pedagog specjalny
Poniedziałek

14:00–17:30

Wtorek

11:00–15:00

Środa

8:00–14:00

Czwartek

14:00-17:30

Piątek

09:00–14:00

Rodzice i opiekunowie prawni mogą kontaktować się z pedagogiem poprzez dziennik elektroniczny lub osobiście

Głównym partnerem w mojej pracy jest uczeń. Jeśli masz jakiś problem z którym nie potroisz sobie samodzielnie poradzić zapraszam Cię do kontaktu.

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym? Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli czasem pedagog będzie Cię namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych to decyzja będzie i tak należała tylko do Ciebie. Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga. Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

· trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka

· problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy w relacjach z rówieśnikami)

· potrzeba wsparcia oraz porady w kwestiach wychowawczych

· ukierunkowania w kwestii oddziaływań rodzicielskich

· uzyskania informacji o sytuacji wychowawczej dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

· pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;

· analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;

· wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);

ADRESY I TELEFONY INSTYTUCJI WSPARCIA NA TERENIE MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul Al. Józefa Piłsudskiego 2

3126240 40

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. 3-go Maja 22

tel. 32 262 86 31

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. 3-go Maja 22

32 262 38 11,  32 262 53 50,  32 262 38 77

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Graniczna 21

tel 32 295 96 21

Komenda Miejska Policji

ul Aleja Józefa Piłsudskiego 11

32 63 94 200

Sąd Rejonowy

Graniczna 23

32 295 94 00

Prokuratura Rejonowa

Graniczna 23

32 639 61 00

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Adamieckiego 13

32 2623671,     32 2623672

Punkt Leczenia Uzależnień

Adamieckiego 13

32 2623671, 32 2623672

 

TELEFONY ZAUFANIA:

Telefon Zaufania Rzecznika Praw  Dziecka 800 121212

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123

Telefon Zaufania HIV/AIDS 801 888 448

Antynarkotykowy Telefon Zaufania 801 199 990

Albert Camus

“Nie idź za mną bo nie umiem prowadzić”

“Nie idź przede mną bo mogę za Tobą nie nadążyć”

“Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem”

Skip to content