Pedagog szkolny

Pedagog szkolny: mgr Aneta Walasek

 Pedagog zaprasza do kontaktu za pośrednictwem Microsoft -Teams – Aneta Walasek

Uczniowie, wychowawcy, rodzice mogą kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny
Pedagog jest do dyspozycji uczniów, wychowawców, rodziców w następujących godzinach:
Poniedziałek 11.00 – 16.00
Wtorek 9.00-13.00
Środa 9.00- 13.00
Czwartek 11.00-16.00
Piątek 9.00- 13.00

 

Pedagog szkolny służy pomocą uczniom, rodzicom (opiekunom prawnym), nauczycielom.

Gabinet pedagoga szkolnego znajduje się na parterze szkoły, pokój nr 17

 

Zapraszam  Aneta Walasek

 

Zadaniami pedagoga szkolnego są:

 • dbanie o to, aby uczeń czuł się w szkole dobrze i bezpiecznie;
  • wspieranie młodego człowieka w trudnych sytuacjach, pomaganie mu w podjęciu ważnych decyzji;
  • analizowanie przyczyny niepowodzeń szkolnych (frekwencja, oceny, zachowanie);
  • poszukiwanie rozwiązania problemu wraz z uczniem, rodzicem, nauczycielem;
  • prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności interpersonalne (integracja, asertywność, trening autoprezentacji i antystresowy);
  • przekazywanie informacji o zagrożeniach (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze) i pomoc w pokonaniu nałogu;
  • współpraca ze specjalistami (poradnie, sąd, policja, ośrodki pomocy);

 

ADRESY I TELEFONY INSTYTUCJI WSPARCIA NA TERENIE MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul Al. Józefa Piłsudskiego 2

3126240 40

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. 3-go Maja 22

tel. 32 262 86 31

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. 3-go Maja 22

32 262 38 11,  32 262 53 50,  32 262 38 77

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Graniczna 21

tel 32 295 96 21

 

Komenda Miejska Policji

ul Aleja Józefa Piłsudskiego 11

32 63 94 200

 

Sąd Rejonowy

Graniczna 23

32 295 94 00

 

Prokuratura Rejonowa

Graniczna 23

32 639 61 00

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Adamieckiego 13

32 2623671,     32 2623672

 

Punkt Leczenia Uzależnień

Adamieckiego 13

32 2623671, 32 2623672

 

TELEFONY ZAUFANIA:

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw  Dziecka 800 121212

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123

Telefon Zaufania HIV/AIDS 801 888 448

Antynarkotykowy Telefon Zaufania 801 199 990

 

Albert Camus

“Nie idź za mną bo nie umiem prowadzić”

“Nie idź przede mną bo mogę za Tobą nie nadążyć”

“Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem”

 

 

Skip to content