Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie !!!

 

Drodzy Absolwenci, Drodzy Uczniowie
Wszystkim tym, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji K193 (czerwiec 2019) informujemy, że w sekretariacie uczniowskim przygotowane są do odebrania zaświadczenia z kwalifikacji oraz dyplomy dla wszystkich Absolwentów. Gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Osoby, którym nie powiódł się egzamin informujemy, że w nieprzekraczalnym terminie do 9 września (poniedziałek), w sekretariacie uczniowskim lub w gabinecie Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu należy złożyć deklaracje.😀

Author: Nowy Ekonomik

Share This Post On
Skip to content