Uwaga!!!!!

Już od najbliższego poniedziałku rusza rekrutacja drugiej grupy uczniów, którzy w listopadzie wyjadą na dwutygodniowe praktyki do Irlandii w ramach projektu „Dziś praktykant, jutro pracownik” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie obecnych I, II i III technikum kształcący się w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. W przypadku klas I uczniowie muszą mieć ukończone 17 lat w momencie wyjazdu na praktyki.

Wyjazd na praktyki odbędzie się w terminie:

19.11.2018- 30.11.2018 (łącznie 18 osób)

Formularze aplikacyjne dostępne będą od poniedziałku 28.05.2018 u koordynatorów projektu pani Justyny Knapczyk – Wolińskiej i pani Marioli Nowak oraz w sekretariacie uczniowskim.

Załącznik:

Regulamin druga tura

Author: ZSE

Share This Post On
Skip to content