Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/25

Innowacja pedagogiczna: “Dietetyka i aktywność ruchowa”


Gotowanie to sztuka, która oddziaływuje na wszystkie zmysły człowieka, to pasja tworzenia i kreowania odnosząca się do zmysłu smaku, wzroku, węchu, dotyku, słuchu. Nie ma innej ze sztuk tak bardzo pobudzającej człowieka.
Umiejętność kompozycji potraw, organizacji imprez, nakrycia do stołu to zalety prawdziwego mistrza kuchni.
Jeśli chciałbyś realizować swoje pasje kulinarne i zgłębiać tajniki sztuki kulinarnej, poznawać kuchnie całego świata, zdobyć dobrze płatny zawód – ten kierunek jest dla Ciebie!!!

Nauka w technikum trwa 5 lata. Uczeń po ukończeniu szkoły uzyskuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych.
W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

Kwalifikacja HGT. 02 Przygotowanie i wydawanie dań

Kwalifikacja HGT. 12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Po zdobyciu obu tych kwalifikacji otrzymuje tytuł:

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty rozszerzone:

 • Biologia – 180 godzin
 • Język angielski – 180 godzin

Przedmioty zawodowe wiodące:

 • Przygotowywanie dań – Pracownia gastronomiczna
 • Podstawy gastronomii
 • Organizacja i planowanie żywienia
 • Prowadzenie usługi gastronomicznej
 • Planowanie żywienia

Języki obce:

 • Język angielski – wiodący, kontynuacja
 • Język włoski – od podstaw

Możliwości zatrudnienia:

 • restauracje,
 • kawiarnie hotelowe,
 • zakłady gastronomiczne,
 • bary szybkiej obsługi,
 • pensjonaty, domy wczasowe,
 • restauracje na statkach i promach,
 • szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych

Od roku szkolnego 2021/22 wprowadziliśmy innowację pedagogiczną w zawodzie

Technik żywienia i usług gastronomicznych  oraz  kucharz – innowacja “Dietetyka i aktywność fizyczna” – 4 godziny w cyklu w kształcenia (Technikum)
Autorzy: Anita Hołowienko i Marta Radecka

Opis innowacji: Wprowadzenie innowacji w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w technikum oraz zawodzie kucharz w szkole branżowej I stopnia ma na celu uzupełnienie i zdobycie dodatkowych kompetencji oraz kwalifikacji z zakresu dietetyki oraz aktywności ruchowej, które dają dodatkowe umiejętności zwiększające możliwość zatrudnienia i lepszego funkcjonowania na stanowiskach związanych z żywieniem. Od uczniów szkół gastronomicznych wymaga się podstawowej wiedzy żywieniowej, a jak wiemy podstawę piramidy żywieniowej stanowi aktywność fizyczna.
Uczniowie po skończonej innowacji uzyskają kompetencję z somatometii, zasad układania jadłospisów, dietetyki i leczenia żywieniowego oraz wpływie i znaczeniu aktywności fizycznej na zdrowie, ponadto będą mogli korygować i wyrabiać w sobie prawidłowe nawyki żywieniowe na bieżąco.

Innowacja Klasa Liczba godzin tygodniowo
w pięcioletnim okresie nauczania
Liczba godzin w pięcioletnim okresie nauczania
I II III IV V
“Dietetyka i aktywność fizyczna” 1 1 1 1 4 120

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych doskonale przygotowuje do prowadzenia własnej firmy w formie restauracji, punktów gastronomicznych czy świadczenia usług cateringowych, możesz zostać blogerem kulinarnym czy prowadzić własne studio gastronomiczne , być autorem receptur gastronomicznych, pracować w czasopismach związanych z tematyką gastronomiczną.
Kierunek ten jest też bardzo dobrym start dla wszystkich, którzy planują studia, zwłaszcza na kierunkach związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych.
Szkoła dysponuje 2 nowoczesnymi pracowniami gastronomicznymi, spełniającymi wszystkie wymogi systemu HACCP, w których odbywają się zajęcia praktyczne w zakresie sporządzania potraw.
Wszyscy uczniowie muszą posiadać aktualne badania SANEPID oraz jednolitą odzież ochronną na zajęciach w pracowniach gastronomicznych.

Skip to content