Technik Organizacji Turystyki

Technik Organizacji Turystyki

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Innowacja pedagogiczna: “Animator czasu wolnego”

Branża turystyczna jest w Polsce coraz bardziej rozwijającym się rynkiem usługowym, coraz więcej firm inwestuje w tą branżę. Jeśli jesteś osobą kochającą podróże, przygody, lubisz poznawać nowych ludzi ten zawód może przynieść Ci wiele satysfakcji.

Jesteś ciekawy świata i fascynują Cię podróże bliskie i dalekie? Naucz się organizować imprezy i usługi turystyczne. Podczas licznych warsztatów krajowych i zagranicznych poznasz tajniki pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Technik organizacji turystyki to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach.

U nas nauczysz się:

 • organizować i koordynować wycieczki i imprezy turystyczne
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata
 • korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego
 • sporządzać dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych
 • stosować różne formy sprzedaży usług
 • opracowywać materiały promocyjne i katalogi usług turystycznych
 • planować i organizować czas wolny klientów
 • posługiwać się językiem angielskim w branży turystycznej

Jeśli jeszcze masz zdolności do języków obcych, interesujesz się geografią wybierz zawód: Technik Organizacji Turystyki.

Nauka w technikum trwa 5 lat. Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych.

W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

HGT.07. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych;

HGT.08. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Po zdaniu egzaminów uczeń otrzymuje tytuł:

Technik organizacji turystyki

Przedmioty rozszerzone:

 • Geografia – 180 godzin
 • Język angielski – 180 godzin

Przedmioty zawodowe wiodące:

 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Organizacja turystyki
 • Geografia turystyczna

Języki obce:

 • Język angielski – poziom zaawansowany, kontynuacja
 • Język niemiecki lub włoski – od podstaw

Od roku szkolnego 2021/22 wprowadziliśmy innowację pedagogiczną w zawodzie

Technik organizacji turystyki – innowacja “Animator czasu wolnego” – 4 godziny w cyklu w kształcenia.

Autor: Ewelina Niemczyk, Jakub Prajsnar

Opis innowacji: Innowacja ma służyć kształtowaniu u uczniów dodatkowych kompetencji i kwalifikacji, poszerzających zakres działania absolwenta o bardzo prężnie rozwijającą się branżę w sektorze turystycznym. Wymaga to dobrego rozpoznania potrzeb różnych grup wiekowych, środowisk wychowawczych, a także zdobycia praktycznych umiejętności animatora czasu wolnego. Uczniowie w trakcie zajęć poznają sztukę pracy osoby, która dba o przygotowanie i realizację programu animacyjnego dla gości. Będą mogli wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz animacją czasu wolnego.

Uczniowie po cyklu zajęć uzyskają kompetencje zarówno do bezpośredniego profesjonalnego prowadzenia zajęć z grupą w obszarach animacji ruchowej w różnego rodzaju ośrodkach wypoczynkowych, jak i zarządzania tego typu projektami. Poznają warsztat, metody, techniki i zadania animatora czasu wolnego. Nauczą się planowania, organizowania zajęć animacyjnych. W wyniku wprowadzonych działań w zakresie dodatkowych zajęć będą bardziej konkurencyjni i lepiej przygotowani do funkcjonowania na rynku pracy.

Innowacja Klasa Liczba godzin tygodniowo
w pięcioletnim okresie nauczania
Liczba godzin w pięcioletnim okresie nauczania
I II III IV V
 
„Animator czasu wolnego” 1 1 1 1 4 120  

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent naszej szkoły może uruchomić własną działalność turystyczną lub zatrudnić się na stanowisku:

 • w biurze turystycznym, agencji turystycznej
 • w zakładach hotelarskich
 • w organizacjach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za organizację i promocję turystyki
 • w ośrodkach informacji turystycznej

Uczniowie tego kierunku w czasie trwania nauki uczestniczą w wymianach międzynarodowych realizowanych w ramach programów europejskich.

Technik Organizacji Turystyki

Skip to content