Technik Organizacji Turystyki

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

Technik Organizacji Turystyki

Innowacja pedagogiczna: “Animator czasu wolnego”

Branża turystyczna jest w Polsce coraz bardziej rozwijającym się rynkiem usługowym, coraz więcej firm inwestuje w tą branżę. Jeśli jesteś osobą kochającą podróże, przygody, lubisz poznawać nowych ludzi ten zawód może przynieść Ci wiele satysfakcji.

Jesteś ciekawy świata i fascynują Cię podróże bliskie i dalekie? Naucz się organizować imprezy i usługi turystyczne. Podczas licznych warsztatów krajowych i zagranicznych poznasz tajniki pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Technik organizacji turystyki to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach.

U nas nauczysz się:

– organizować i koordynować wycieczki i imprezy turystyczne

– wykorzystywać wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata

– korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego

– sporządzać dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych

– stosować różne formy sprzedaży usług

– opracowywać materiały promocyjne i katalogi usług turystycznych

– planować i organizować czas wolny klientów

– posługiwać się językiem angielskim w branży turystycznej

Jeśli jeszcze masz zdolności do języków obcych, interesujesz się geografią wybierz zawód: Technik Organizacji Turystyki.

Nauka w technikum trwa 5 lat. Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych.

W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

HGT.07. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych;

HGT.08. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Po zdaniu egzaminów uczeń otrzymuje tytuł:

Technik organizacji turystyki

Przedmioty rozszerzone:

  • Geografia – 180 godzin
  • Język angielski – 180 godzin

Przedmioty zawodowe wiodące:

  • Obsługa ruchu turystycznego
  • Organizacja turystyki
  • Geografia turystyczna

Języki obce:

  1. Język angielski – poziom zaawansowany, kontynuacja
  2. Język niemiecki – od podstaw

 

Od roku szkolnego 2021/22 wprowadzamy innowację pedagogiczną w zawodzie

Technik organizacji turystyki – innowacja “Animator czasu wolnego” – 4 godziny w cyklu w kształcenia.

Autor: Ewelina Niemczyk, Jakub Prajsnar

Opis innowacji: Innowacja ma służyć kształtowaniu u uczniów dodatkowych kompetencji i kwalifikacji, poszerzających zakres działania absolwenta o bardzo prężnie rozwijającą się branżę w sektorze turystycznym. Wymaga to dobrego rozpoznania potrzeb różnych grup wiekowych, środowisk wychowawczych, a także zdobycia praktycznych umiejętności animatora czasu wolnego. Uczniowie w trakcie zajęć poznają sztukę pracy osoby, która dba o przygotowanie i realizację programu animacyjnego dla gości. Będą mogli wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz animacją czasu wolnego.

Uczniowie po cyklu zajęć uzyskają kompetencje zarówno do bezpośredniego profesjonalnego prowadzenia zajęć z grupą w obszarach animacji ruchowej w różnego rodzaju ośrodkach wypoczynkowych, jak i zarządzania tego typu projektami. Poznają warsztat, metody, techniki i zadania animatora czasu wolnego. Nauczą się planowania, organizowania zajęć animacyjnych. W wyniku wprowadzonych działań w zakresie dodatkowych zajęć będą bardziej konkurencyjni i lepiej przygotowani do funkcjonowania na rynku pracy.

Innowacja Klasa Liczba godzin tygodniowo
w pięcioletnim okresie nauczania
Liczba godzin w pięcioletnim okresie nauczania
I II III IV V
 
„Animator czasu wolnego” 1 1 1 1 4 120  

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent naszej szkoły może uruchomić własną działalność turystyczną lub zatrudnić się na stanowisku:

• w biurze turystycznym, agencji turystycznej

• w zakładach hotelarskich

• w organizacjach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za organizację i promocję turystyki

• w ośrodkach informacji turystycznej

Uczniowie tego kierunku w czasie trwania nauki uczestniczą w wymianach międzynarodowych realizowanych w ramach programów europejskich.

 

Technik Organizacji Turystyki

Witamy na kierunku technik organizacji turystyki. Kierunku dla ludzi z pasją

zobacz na FB

Uczniowie kierunku Technik Organizacji Turystyki wyjeżdżają na zagraniczne praktyki zawodowe. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o jednym z takich wyjazdów.

zobacz na FB

Kilka słów o dodatkowym kursie na kierunku Technik Organizacji Turystyki, który planujemy rozpocząć w roku szkolnym 2021/2022.

zobacz na FB

Organizujemy imprezy w terenie.

zobacz na FB

Siedząc w szkolnej ławce też poznajemy świat. Oto przykład lekcji powtórzeniowej o walorach turystycznych Europy. zobacz na FB

Umilamy sobie i innym naukę zobacz na FB

Podróże kształcą………..dobrze o tym wiemy zobacz na FB

Lekcja powtórzeniowa już była, zatem czas na sprawdzian. zobacz na FB

Może szybki sprawdzian z województwa śląskiego? Żeby nie mówili, że “cudze chwalicie, a swego nie znacie”. zobacz na FB

Skip to content