Technik Hotelarstwa

TECHNIK HOTELARSTWA

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/25

Innowacja pedagogiczna: Stewardessa/Steward

Technik hotelarstwa to zawód, który otwiera wiele drzwi. Usługi hotelarskie należą do branży, która rozwija się w bardzo dynamiczny sposób. Potrzeba więc wykształconej kadry, która będzie umiała obsługiwać w sposób profesjonalny gości w hotelach, centrach konferencyjnych i w innych obiektach noclegowych.

Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, lubisz uczyć się języków obcych, Twoją pasją są podróże to kierunek stworzony dla Ciebie.

Już podczas nauki w naszej szkole poznasz kulturę i kuchnię różnych narodów, nawiążesz przyjaźnie, a przede wszystkim będziesz mógł doskonalić znajomość języków obcych, zdobyć kwalifikacje i umiejętności na poziomie europejskim. A wszystko to dzięki udziałowi w zagranicznych stażach, wakacyjnych praktykach na promach firmy Unity Line pływających do Szwecji czy przez udział w wymianie z zaprzyjaźnioną włoską szkołą w Casargo.

Dodatkowo każdy uczeń naszej szkoły dwukrotnie odbywa obowiązkowe miesięczne praktyki zdobywając doświadczenie zawodowe w renomowanych hotelach województwa śląskiego, z którymi szkoła współpracuje.

W naszej szkole łączenie wiedzy z praktyką to podstawa skutecznej edukacji, a przede wszystkim bycia atrakcyjnym na rynku pracy. Dlatego regularnie odwiedzamy hotele podczas wycieczek przedmiotowych, zapraszamy też Pracodawców współpracujących ze szkołą do prowadzenia lekcji „Biznes przy tablicy”.

Nauka w technikum trwa 5 lat. Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia na uczelniach wyższych.

W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów zawodowych w kwalifikacjach:

HGT.03: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – klasa trzecia
HGT.06: Realizacja usług w recepcji – klasa piąta

Przedmioty rozszerzone:

  • Geografia – 180 godzin
  • Język angielski – 180 godzin

Przedmioty zawodowe wiodące:

  • Organizacja usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim
  • Technika pracy w hotelarstwie
  • Obsługa konsumenta w hotelarstwie
  • Przygotowywanie i podawanie śniadań
  • Język angielski zawodowy

Języki obce:

  • język angielski – poziom zaawansowany, kontynuacja
  • język włoski lub niemiecki – poziom podstawowy

Kształcenie zawodowe odbywa się w profesjonalnej pracowni hotelarskiej, wyposażonej w ladę recepcyjną, komputery, drukarkę, tablicę multimedialną. Jednostka mieszkalna i węzeł higieniczno – sanitarny spełnia wymagania kategoryzacyjne hotelu, umożliwia wykonywanie ćwiczeń praktycznych związanych z pracą służby pięter.   

Od roku szkolnego 2021/22 wprowadziliśmy innowację pedagogiczną w zawodzie:

Technik hotelarstwa – Innowacja “Stewardessa/Steward” – 4 godziny w cyklu w kształcenia.

Autor: Mariola Nowak

Opis innowacji: Innowacja pedagogiczna poszerza wiedzę i umiejętności na stanowisku: steward/stewardessa na statkach morskich i powietrznych. Podczas zajęć młodzież pozna etapy, jakie przechodzi w swojej karierze steward/stewardessa linii lotniczych, począwszy od rekrutacji i szkoleń. Omówione zostaną wymagania, umiejętności oraz preferencje personalne pracowników pokładowych, dyscyplina mundurowa oraz wygląd zewnętrzny.

Zajęcia uatrakcyjnią liczne wycieczki przedmiotowe na lotnisko, branżowe spotkania z przedstawicielami zawodu Steward/Stewardessa, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz animacji czasu wolnego. Najlepsi uczniowie odbędą 2-tygodniowy staż na promach firmy Unity Line, uzyskując certyfikat.

Innowacja Klasa Liczba godzin tygodniowo
w pięcioletnim okresie nauczania
Liczba godzin w pięcioletnim okresie nauczania  
I II III IV V  
 
Stewardessa/Steward   1 2 1   4 120  

 

Możliwości zatrudnienia:
hotele, pensjonaty, motele, domy wypoczynkowe, ośrodki SPA, uzdrowiska, schroniska młodzieżowe, kwatery prywatne, campingi, promy pasażerskie. Osoby posiadające zawód technik hotelarstwa mogą być również rezydentami, pracować w administracji zajmującej się problematyką turystyki, hotelarstwa. Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa przygotowuje też do prowadzenia własnej firmy.

Skip to content