Dąbrowskie Targi Pracy

Nasza młodzież licznie uczestniczyła w Dąbrowskich Targach Pracy zorganizowanych na terenie Fabryki Pełnej Życia oraz Pałacu Kultury Zagłębia

Były warsztaty , pokazy , panele dyskusyjne, rozmowy z pracodawcami

Author: Nowy Ekonomik

Share This Post On
Skip to content