Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

W dnu 15.11.2023 r. w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie z Panią Joanną Jończyk, Przedstawicielem ZUS w Sosnowcu. Celem spotkania było przybliżenie tematyki przedsiębiorczości, pracy na własny rachunek albo odnoszenia sukcesów w biznesie. Przybliżone zostały także zagadnienia z zakresu rejestracji firmy, zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, a także ulg dla przedsiębiorców w płaceniu składek. Druga część spotkania miała formę warsztatową, podczas której młodzież mogła przedstawić swoje pomysły na biznes. W spotkaniu udział wzięły klasy 4 EL, 4 HTG i 5 EFp z opiekunami.

Dziękujemy Pani Joannie Jończyk oraz Oddziałowi ZUS w Sosnowcu za współpracę i profesjonalne dzielnie się wiedzą i doświadczeniem.

Author: Nowy Ekonomik

Share This Post On
Skip to content