Projekt „The healthy living project”

W dniach 15.09.2023 – 21.09.2023, młodzież z naszej szkoły wzięła udział w projekcie „The healthy living project”, zorganizowanym przez sosnowiecką Fundację Aktywni w Europie. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach programu Erasmus +. W międzynarodowej wymianie młodzieży w Poroninie wzięli również udział przedstawiciele Asociația Tinerilor cu Initiativa Civica z Rumunii oraz ProRoK, z.s. z Czech.

Projekt w pełni odpowiadał na potrzeby uczestników, obecny obszar zainteresowań oraz przyczynił się do radzenia sobie z problemami, z którymi obecnie młodzi ludzie borykają się po pandemii COVID-19 (brak motywacji do działania, wysiłku fizycznego, dokonania zmian w trybie życia i sposobie odżywiania, nadprogramowe kilogramy, które wpędzają ich w kompleksy). Dzięki projektowi, młodzi ludzie lepiej potrafią zadbać o własne zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne; bardziej odpowiedzialnie podejść do tematyki zdrowego odżywiania, a także wykształcić w sobie prawidłowe i zdrowe nawyki spożywania posiłków, ale również stosowania różnych form aktywności fizycznych.

Celami projektu były:

– podniesienie wiedzy na temat zdrowego odżywiania się oraz stosowania zbilansowanej diety w codziennym funkcjonowaniu;

– wykształcenie nawyków zdrowego i świadomego odżywiania, a także nawyków, związanych z aktywnością fizyczną;

– podniesienie świadomości na temat roli aktywności fizycznej jako klucza do zdrowego i dobrego samopoczucia;

– promowanie i propagowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia wśród rówieśników;

– rozwinięcie postaw, związanych z odpowiedzialnością za własne zdrowie;

– podniesienie świadomości na temat związku zdrowia ze stylem życia;

W ramach jednych z pierwszych zajęć, uczestnicy wymiany młodzieży stworzyli kodeks międzynarodowego spotkania, następnie przeprowadzili aktywność „oczekiwania i obawy”. Kolejnym elementem warsztatów były gry i zabawy z imionami oraz aktywności integracyjne, a także budujące zespół. Dzięki aktywnościom uczestnicy utrwalili imiona swoich rówieśników, lepiej się ze sobą zapoznali, przełamali bariery nieśmiałości, zintegrowali się ze sobą tworząc zgrany zespół, stworzyli przyjazną i pozytywną atmosferę, a także przełamali lody w komunikowaniu się w języku angielskim.

Każdego ranka przed głównymi zajęciami, uczestnicy przeprowadzali ćwiczenia fizyczne, które opracowali podczas etapu przygotowań oraz które wprowadzały ich w dobry nastrój i dodawały energii do dalszego działania.

W ramach wymiany młodzieży, uczestnicy przeprowadzili i wzięli udział w wielu zajęciach tematycznych. Ich celem było poszerzenie kluczowych kompetencji w zakresie konsekwencji długotrwałego stresu; wpływu stresu na zdrowie fizyczne i psychiczne; metod i technik ograniczania, unikania i radzenia sobie z sytuacjami stresowymi; metod i technik motywacyjnych i skutecznego sposobu wdrażania nowych i zdrowych nawyków; radzenia sobie z przeszkodami, które mogą pojawić się podczas wdrażania prawidłowych nawyków w swój zdrowy styl życia; aktywności fizycznej jako klucza do zdrowego i dobrego samopoczucia; stosowania zbilansowanej diety; prawidłowego i świadomego odżywiania się zgodnie z potrzebami naszych organizmów; odpowiedzialności za własne zdrowie (tj. regularne badania, kontrole lekarskie, korzystanie z porad ekspertów, selekcja informacji, sprawdzanie i czytanie etykiet produktów spożywczych); Dodatkowo, część zajęć było wspieranych przez ekspertów, a ich celem było poszerzenie wiedzy, poprzez uzyskanie eksperckich informacji w tematyce zbilansowanych diet i metod odżywiania, a także przeciwdziałania stresowi czy motywacji do wprowadzania w swoje życie zdrowych nawyków;

Obowiązkowym punktem programu wymiany młodzieży były wieczory narodowe, przygotowane przez uczestników międzynarodowego spotkania. Każdy zespół narodowy zaprezentował swój kraj, tradycje i zwyczaje w sposób kreatywny i interesujący. Dzięki wieczorom narodowym, uczestnicy wymiany młodzieży pogłębili swoją wiedzę na temat obcych kultur, poszerzyli swoje horyzonty oraz stali się bardziej otwarci i tolerancyjni.

Uczestnicy przygotowali i przeprowadzili konferencję online z udziałem swoich rówieśników z Polski, Rumunii i Czech, ale również z innych europejskich państw. Spotkanie przeprowadzono zgodnie z planem bloków tematycznych, które wcześniej opracowali (zaprezentowany został m.in. projekt i program Erasmus +; poruszono tematykę: negatywnych nawyków wśród młodzieży, które wpływają na ich zdrowie; motywacji i wytrwałości we wprowadzaniu zdrowych nawyków; zdrowej i zbilansowanej diety; roli aktywności fizycznej w naszym prawidłowym i zdrowym funkcjonowaniu). Konferencja była dla uczestników nie lada wyzwaniem, ale również możliwością podzielenia się zdobytą wiedzę i umiejętnościami, a także wymiany doświadczeń.

Wymiana młodzieży została zakończona ewaluacją całego spotkanie, podczas której uczestnicy ocenili poszczególne jego elementy oraz to, czego nauczyli się w ramach kilku dni, spędzonych razem. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat Youthpass – jako potwierdzenie udziału w projekcie. Międzynarodowe przedsięwzięcie było dla wszystkich możliwością poszerzenia kompetencji i zainteresowań, ale także dla wielu osób – pierwszym doświadczeniem pracy w międzynarodowym środowisku.

Author: Nowy Ekonomik

Share This Post On
Skip to content