Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej zaprasza zainteresowanych do składania ofert na wykonanie poniższego zlecenia:

Przedmiot zlecenia: usługa czyszczenia, renowacji i  cyklinowania parkietu w dwóch pomieszczeniach o łącznej  powierzchni 99m2. wraz z wymianą i  montażem listew przypodłogowych o długości 59mb

Miejsce zlecenia: CKZiU  Nowa Sztygarka, ul. Legionów Polskich 69 Dąbrowa Górnicza

Cena powinna zawierać: cena brutto: koszty uwzględniające wszystkie użyte materiały oraz koszt robocizny

Termin wykonania zlecenia: nie później niż do 25. sierpnia 2023

Oferty spełniające powyższe kryteria w formie papierowej należy zgłosić do sekretariatu CKZiU ul. Piłsudskiego 5 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@ckziu.dg.pl  w terminie do 03.08.2023

Ogłoszenie wybranej oferty nastąpi najpóźniej do 7.08.2023 

Author: Monika Stankiewicz

Share This Post On
Skip to content