Zapraszamy absolwentów Szkoły Branżowej I stopnia do kontynuacji nauki i zdobycia nowych kwalifikacji w Szkole Branżowej II stopnia.

Author: Monika Stankiewicz

Share This Post On
Skip to content