Podsumowanie DNIA MALTAŃSKIEGO.

Podsumowanie DNIA MALTAŃSKIEGO.
Dzień Maltański, który odbył się w Nowym Ekonomiku 11 maja, był częścią projektu „ICT w naszej szkole”, który realizowany jest w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie stosowania nowych technologii w nauczaniu, ale również otwarcie na różnorodność kulturową zarówno uczestników projektu, jak i całej społeczności szkolnej oraz lokalnej.
Głównie za pośrednictwem nowych technologii, nauczyciele przekazali informacje na temat walorów turystycznych Republiki Malty, na której w marcu tego roku odbyli szkolenie.
W tym dniu odbyła się dwuprzedmiotowa lekcja otwarta, były też konkursy z nagrodami, można było rozwiązywać quizy, zobaczyć filmiki o Malcie, oraz na tę okazję stworzono plakaty.
Wszyscy mieli okazję spróbować maltańskich przekąsek takich jak: – kulki ryżowe-Arancini i Pastizzi z ciasta francuskiego, które przygotowała dla nas szkolna gastronomia.
Dziękujemy Wszystkim Nauczycielom i Uczniom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie wydarzenia, a także Ambasadzie Malty w Polsce za upominki z symbolami maltańskimi.
A oto fotoreportaż z Dnia Maltańskiego:

Author: Nowy Ekonomik

Share This Post On
Skip to content