Podsumowanie praktyk w Irlandii

Czas na podsumowania. Podczas eventu dokonaliśmy oficjalnego zakończenia projektu oraz pobytu ostatniej grupy na praktykach w Irlandii. Uczniowie i opiekunowie opowiedzieli o swoich wrażeniach odnośnie udziału w projekcie, koordynatorzy wręczyli certyfikaty. Dziękujemy p. Rabsztynowi za pyszny poczęstunek, a p.Prajsnarowi za prezentację nt. Irlandii !!!

Author: Nowy Ekonomik

Share This Post On
Skip to content