Próbny egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie
Komunikat dla klas maturalnych i III TUR
W najbliższym tygodniu zgodnie z załączonym harmonogramem,
w naszej szkole – stacjonarnie (NIE ZDALNIE) odbędzie się próbny egzamin zawodowy.
Wszystkich Uczniów prosimy o przybycie do szkoły 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Obowiązuje strój galowy. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa: maseczka, rękawiczki jednorazowe, własny długopis z czarnym wkładem. Na salę egzaminacyjną Zdający może wnieść kalkulator “prosty”, a uczennice kształcące się w zawodzie technik usług fryzjerskich na etapie praktycznym mogą posiadać zestaw do rysowania. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych.
IV Log – 3.12.2020 g. 9.00
III Tur – 2.12.2020 g. 9.00
IVTHM – Hotelarze 2.12.2020 g. 9.00
IV THM – Moda 4.12.2020 g. 9.00
IV TE/TF – Ekonomiści 2.12.2020 g. 9.00
IV TE/TF – Fryzjerki 3.12.2020 g. 9.00
IV TŻ – 4.12.2020 g. 8.00
Szczegółowy harmonogram z podziałem na sale lekcyjne i listy obecności zamieszczony będzie na teamsie.
Życzymy powodzenia.

Author: ckziu

Share This Post On
Skip to content