Wielka Zbiórka Książek 2020

Wielka Zbiórka Książek 2020

W dniu 16.X.2020 zakończyła się Ogólnopolska Wielka Zbiórka Książek 2020. To największa kampania społeczna Fundacji Zaczytani.Org., w której również brała udział nasza szkoła. Zebraliśmy łącznie 36 książek spełniających kryteria zbiórki. Książki zostaną przekazane szpitalom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, domom pomocy, rodzinom zastępczym
i innym beneficjentom.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji.

DYPLOM

Author: Nowy Ekonomik

Share This Post On
Skip to content