Apel profilaktyczny dla klas pierwszych pod hasłem “Powiedz NIE”

W dniu 19.02 odbył się apel profilaktyczny dla klas pierwszych pod hasłem “Powiedz NIE”. Klasa I LEg przy wsparciu klasy I EFp przedstawiła montaż słowno-muzyczny nt. szkodliwości alkoholu. Główne przesłanie skierowane do uczniów dotyczyło destrukcyjnego wpływu alkoholu na organizm człowieka oraz niewidzialnej granicy między niewinnym początkiem a dramatycznym końcem. Celem pośrednim było zmuszenie młodych ludzi do refleksji i odpowiedzi na pytanie: Czy warto w imię wątpliwych doznań “alkoholowej lekkości bytu” stracić swoje szanse na zdrowe i szczęśliwe życie?

Author: Nowy Ekonomik

Share This Post On
Skip to content