Konkur plastyczny „Kubistyczne malarstwo i geometryczne formy inspiracją w projektowaniu ubioru ”

Szanowni Państwo,

             Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej zaprasza uczniów trzecich   klas   gimnazjum  oraz  ósmej   klasy   szkoły  podstawowej  do  udziału

w konkursie plastycznym  „Kubistyczne malarstwo i geometryczne formy inspiracją w projektowaniu ubioru ”.

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, twórczości plastycznej oraz zainteresowań związanych z projektowaniem mody i stylizacją sylwetki wśród młodych ludzi.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej formatu A4 dowolną techniką. Praca powinna przedstawiać projekt stroju kobiecego (widok z przodu i tyłu) wraz z fryzurą,  inspirowany malarstwem kubistycznym i geometrycznymi formami. Szczegółowe wytyczne do konkursu: regulamin, karta zgłoszenia oraz pomocnicze szablony sylwetki są dostępne na stronie szkoły:  www.zsedabrowa.edu.pl

Autorom najwyżej ocenionych prac zostaną przyznane nagrody. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz prezentacja wystawy pokonkursowej odbędzie się dnia 5 czerwca 2019r w Pałacu Kultury Zagłębia,  w Dąbrowie Górniczej podczas Festiwalu Mody i Sztuki, o czym autorzy i ich szkoły zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.

Zachęcamy   młodzież   do   współzawodnictwa  i  nawiązania  współpracy

z  naszą szkołą, która  wychodząc naprzeciw  potrzebom  edukacyjnym  uczniów

i potrzebom rynkowym podjęła wyzwanie kształcenia w zawodzie technik przemysłu mody.  Liczymy na Państwa przychylność i owocną współpracę.

 

Author: ZSE

Share This Post On
Skip to content