UWAGA!! Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej

UWAGA!!
Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej –
Wszyscy Absolwenci (kucharze, fryzjerzy), którzy w czerwcu 2016 nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i nie złożyli jeszcze deklaracji do egzaminu w sesji styczeń 2017, proszeni są o kontakt z Kierownikiem Praktycznej Nauki Zawodu lub sekretariatem uczniowskim. Termin składania deklaracji mija w czwartek 15 września. Kolejny termin składania deklaracji styczeń 2017.

Author: ZSE

Share This Post On
Skip to content