Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 29 kwietnia 2016 r. można odebrać w sekretariacie uczniowskim 24 maja 2016 roku po godzinie 11.00.
Zapraszamy i gratulujemy.

dyplom-pkwz

Author: ZSE

Share This Post On
Skip to content