Wymagania edukacyjne 2021/22

 

Język polski:

Język polski _ klasa trzecia_ BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA ( na podbudowie szkoły podstawowej}

Język polski_ klasa druga_ BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Język polski_ klasa pierwsza_ BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Język polski_klasa trzecia _BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA( na podbudowie gimnazjum)

Język polski_klasa1_technikum język polski_klasa2 _technikum

Język polski_klasa3_technikum po gimnazjum

Język polski_klasa 3_technikum po podstawówce

Język polski_klasa 4_technikum

Język angielski:

Język angielski_klasa 1_Technikum nr 3

Język angielski_klasa 2_Technikum nr 3

Język angielski_klasa 3 po gimnazjum_Technikum nr 3

Język angielski_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum nr 3

Język angielski_klasa 4_Technikum nr 3

Język angielski_klasa 1_Branżowa Szkoła I Stopnia

Język angielski_klasa 2_Branżowa Szkoła I Stopnia

Język angielski_klasa 3 po gimnazjum_Branżowa Szkoła I Stopnia

Język angielski_klasa 3 po szkole podstawowej_Branżowa Szkoła I Stopnia

Język angielski zawodowy dla ekonomistów_klasa 3 po gimnazjum_Technikum nr 3

Język angielski zawodowy dla ekonomistów_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum nr 3

Język angielski zawodowy dla ekonomistów_klasa 4_Technikum nr 3

Język angielski zawodowy dla fryzjerów_klasa 4_Technikum nr 3

Język angielski zawodowy dla hotelarzy_klasa 1_Technikum nr 3

Język angielski zawodowy dla hotelarzy_klasa 2_Technikum nr 3

Język angielski zawodowy dla hotelarzy_klasa 3 po gimnazjum_Technikum nr 3

Język angielski zawodowy dla hotelarzy_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum nr 3

Język angielski zawodowy dla logistyków_klasa 3 po gimnazjum _Technikum nr 3

Język angielski zawodowy dla logistyków_klasa 3 po gimnazjum_Technikum nr 3

Język angielski zawodowy dla logistyków_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum nr 3

Język angielski zawodowy dla logistyków_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum nr 3

Język angielski zawodowy dla turystów_klasa 1_Technikum nr 3

Język angielski zawodowy dla turystów_klasa 2_Technikum nr 3

Język angielski zawodowy dla turystów_klasa 3 po gimnazjum_Technikum nr 3

Język angielski zawodowy dla turystów_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum nr 3

Język angielski zawodowy w branży modowej_klasa IV_Technikum nr 3

Język angielski zawodowy w gastronomii_klasa 3 po gimnazjum_Technikum nr 3

Język angielski zawodowy w gastronomii_klasa 4_Technikum nr 3

Języka francuski:

Język francuski_klasa 2_ Technikum nr 3

Język francuski_klasa 3 po gimnazjum_Technikum nr3

Język francuski_klasa 3 po szkole podstwowej_Technikum nr 3

Język francuski_klasa1_Technikum nr 3

Język niemiecki:

Język niemiecki zawodowy dla fryzjerów_klasa 1_Branżowa Szkoła I Stopnia

Język niemiecki zawodowy dla kucharzy_klasa 1_Branżowa Szkoła I Stopnia

Język niemiecki_klasa 1_Branżowa Szkoła I Stopnia

Język niemiecki_klasa 1_Technikum nr 3

Język niemiecki_klasa 2_Branżowa Szkoła I Stopnia

Język niemiecki_klasa 2_Technikum nr 3

Język niemiecki_klasa 3 po gimnazjum_Technikum nr 3

Język niemiecki_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum nr 3

Język rosyjski:

Język rosyjski_klasa 1_Technikum nr 3

Język rosyjski_klasa 2_Technikum nr 3

Język rosyjski_klasa 3 po gimnazjum_Technikum nr 3

Język rosyjski_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum nr 3

Język włoski:

Język włoski_klasa 1_Technikum nr 3

Język włoski_klasa 2_Technikum nr 3

Język włoski_klasa 3 po gimnazjum_Technikum nr 3

Język włoski_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum nr 3

Historia:

historia rozszerzenie_klasa4_Technikum

historia_klasa1_bBranżowa Szkoła 1 stopnia

historia_klasa1_Technikum_wymagania edukacyjne

historia_klasa2_Branżowa Szkoła 1 stopnia

historia_klasa2_Technikum

historia_klasa3_Branżowa Szkoła

historia_klasa3_Technikum_wymagania edukacyjne

Historia i społeczeństwo:

historia i społeczeństwo_klasa3_technikum_wymagania edukacyjne

historia i społeczeństwo_klasa4_technkum_wymagania edukacyjne

Wiedza o społeczeństwie:

Wiedza o spoeczeństwie_klasa3_po_podstawówce_wymagania_edukacyjne

Wiedza o społeczeństwie_klasa3_po gimnazjum_branżowa szkoła 1 stopnia

WOS_rozszerzenie_klasa3_po_gimnazjum_wymagania edukacyjne

WOS_rozszerzenie_klasa4_technikum_po_gimnazjum_wymagania_edukacyjne

Biologia:

biologia kl.1,2,3 Szkoła Branżowa I stopnia

biologia kl.1,2,3 zakres podstawowy (szkoła ponadpodstawowa)

biologia- kl.3 technikum pogimnazjalne -zakres-rozszerzony (2)

biologia kl.3 zakres rozszerzony(szkoła ponadpodstawowa)

biologia- kl.4 technikum pogimnazjalne -zakres-rozszerzony (1)

biologia-klasa 1 technikum-zakres-rozszerzony(szkoła ponadpodstawowa)

-klasa 2 technikm zakres-rozszerzony(szkoła ponadpodstawowa)

Geografia:

geografia 1 klasa technikum poziom podstawowy

geografia 1 klasa technikum poziom rozszerzony

geografia 2 klasa technikum poziom podstawowy

geografia 2 klasa technikum poziom rozszerzony

geografia 3 klasa technikum poziom podstawowy -po szkole podstawowej

geografia 3 klasa technikum poziom rozszerzony -po gimnazjum

geografia_ klasa 3_ Technikum_po_szk_podstawej_poziom_podst_

geografia_ klasa 4 Technikum

geografia_turystyczna_klasa_IV_Technikum

Informacja turystyczna_klasa 4TUR_technikum

Innowacja pedagogiczna_ Animacja czasu wolnego_klasa1 HT_technikum

Marketing usług turystycznych IV TUR

Marketing w hotelarstwie II TGH

Marketing w hotelarstwie III HTg

Marketing w turystyce III HTg

Marketing w turystyce III THp

Marketing w turystyce_klasa 2 TUR_technikum

Organizacja imprez i usług turystycznych_klasa 3HTG_technikum po gimnazjum

Organizacja imprez i usług turystycznych_klasa 3THP_technikum po podstawówce

Organizacja imprez i usług turystycznych_klasa 4TUR_technikum

Organizacja usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim_klasa 2 HG_technikum

organizacja_imprez_i_usług_turystycznych_klasa_I_Technikum P

odstawy działalności gospodarczej w turystyce_klasa IV TUR_ technikum

Podstawy turystyki_klasa1 HT_technikum

podstawy turystyki_klasaII_technikum Podstawy żywienia człowieka_ klasa I _ Technikum

Pracownia informacji turystycznej_klasa 3HTG_

technikum_po gimnazjum

Pracownia informacji turystycznej_klasa 3THP_technikum_po podstawówce

Pracownia turystyki_klasa 2 TUR_technikum

Pracownia turystyki_klasa 3HTG_technikum po gimnazjum

Pracownia turystyki_klasa 3THP_technikum po podstawówce

Pracownia turystyki_klasa1 HT_technikum

pracownia_geografii_turystycznej_klasa_I_Technikum

pracownia_geografii_turystycznej_klasa_II_Technikum

pracownia_geografii_turystycznej_klasa_III_Technikum_po_gimnazjum pracownia_geografii_turystycznej_klasa_III_Technikum_po_szk_podstawowej

Przygotowywanie i podawanie śniadań kl. 3 Technikum

wymagania edukacyjne_klasa2_organizacja imprez i usług turystycznych technikum 4

Matematyka:

Matematyka klasa III (pogimnazjalna) Technikum – poziom podstawowy

Matematyka klasa III (pogimnazjalna) Technikum – poziom rozszerzony

Matematyka klasa III technikum (1)

Matematyka klasa IV Technikum – poziom podstawowy i rozszerzony

Matematyka_kl.3_ szkoła branżowa matematyka_klasa 1_ technikum

MATEMATYKA_klasa I_Szkoła Branżowa

MATEMATYKA_klasa II_ Szkoła Branżowa

MATEMATYKA_klasa II_ Technikum

Chemia:

CHEMIA klasy I,II Technikum – zakres podstawowy

CHEMIA klasa I,II,III Technikum – zakres rozszerzony szkoła ponadpodstawowa i pogimnazjalna

CHEMIA klasa III Technikum zakres podstawowy, szkoła ponadpodstawowa

CHEMIA klasa IV i V Technikum – zakres rozszerzony, szkoła ponadpodstawowa i pogimnazjalna

CHEMIA KLASY III c.d. i IV Technikum – chemia organiczna zakres podstawowy, szkoła ponadpodstawowa

CHEMIA_klasa I_ Szkoła Branżowa

Przyroda:

Przyroda_ klasa IV_ Technikum

Plastyka:

Plastyka_klasa 1-Technikum

Fizyka:

Fizyka klasa II Branżowa szkoła I stopnia_

Fizyka klasa II Technikum zakres podstawowy, szkoła ponadpodstawowa.

Fizyka klasa III Branżowa szkoła I stopnia

Fizyka klasa III Technikum zakres podstawowy, szkoła ponadpodstawowa

Fizyka klasa III Technikum zakres rozszerzony, szkoła ponadpodstawowa i pogimnazjalna

Informatyka:

Informatyka_klasa I_Technikum

Informatyka_klasa II_Technikum

Informatyka_klasa III_Technikum

Informatyka_klasa III_poziom rozszerzony_Technikum

Informatyka_klasa IV_poziom rozszerzony_Technikum

Wychowanie fizyczne:

Wymagana klasa I SBI stopnia

Wymagania klasa I Technikum

Wymagania klasa II Technikum

Wymagania klasa II SBI stopnia

Wymagania klasa III Pg Technikum

Wymagania klasa III Pp Technikum

Wymagania klasa IV Technikum

Religia:

religia_klasa1_rBanżowa_szkoła1stopnia_

wymagania_edukacyjne religia_klasa1_Technikum_

wymagania_edukacyjne religia_klasa2_Branżowa szkoła1stopnia_

wymagania edukacyjne religia_klasa2_Technikum_

wymagania_edukacyjne religia_klasa3_Branżowa_szkoła1stopnia_po gimnazjum_

wymagania_edukacyjne religia_klasa3_Branżowa_szkoła1stopnia_po_podstawówce_

wymagania_edukacyjne religia_klasa3_Technikum_po_gimnazjum_

wymagania_edukacyjne religia_klasa3_Technikum_po_podstawówce_

wymagania_edukacyjne religia_klasa4_Technikum_wymagania_edukacyjne

Etyka: 

Etyka-Klasa 1-Branżowa Szkoła I Stopnia

Etyka-Klasa 1-Technikum

Etyka-Klasa 2-Technikum

Etyka-Klasa 3-Technikum

Etyka-Klasa 4-Technikum

Filozofia:

Filozofia-Klasa 1-Technikum

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Edukacja dla bezpieczeństwa_klasa 1_Szkoła branżowa

Przedmioty ekonomiczne:

BHP w ekonomii_klasa 1 po szkole podstawowej_ Technikum

BHP w ekonomii_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

BHP w ekonomii_klasa 3 po gimnazjum_Technikum

Biuro rozliczeń finansowych_klasa 3 po gimnazjum_Technikum

Podstawy ekonomii_klasa 3 po gimnazjum_Technikum

Gospodarka finansowa_klasa 3 po gimnazjum_Technikum

Gospodarowanie zasobami przedsiebiorstwa_klasa 1 po szkole podstawowej_Technikum

Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa_klasa 3 po gimnazjum_Technikum

Gospodarowanie zasobami przedsiebiorstwa_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum

Innowacja – E-Biznes.Firma w sieci_klasa 1 po szkole podstawowej_Technikum

Kadry i płace_klasa 3 po gimnazjum_Technikum

Kadry i płace_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum

Planowanie działalności gospodarczej_klasa 1 po szkole podstawowej_Technikum

Planowanie działalności gospodarczej_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

Podstawy ekonomii_ klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

Podstawy ekonomii_klasa 1 po szkole podstawowej_Technikum

Podstawy ekonomii_klasa 3 po gimnazjum_Technikum

Pracownia ekonomiczna_klasa 1 po szkole podstawowej_Technikum

Pracownia ekonomiczna_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

Pracownia ekonomiczna_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum

Pracownia rachunkowści i analizy finansowej_klasa 4 po gimnazjum_Technikum

Pracownia techniki biurowej_klasa 1 po szkole podstawowej_ Technikum

Pracownia techniki biurowej_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

Pracownia techniki biurowej_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum

Prawo w działalności gospodarczej_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum

Rachunkowość i analiza finansowa_klasa 4 po gimnazjum_Technikum

Statystyka_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

Statystyka_klasa 3 po gimnazjum_Technikum

Przedmioty fryzjerskie: 

Innowacja kosmetyczna_klasa_Branżowa Szkoła I Stopnia

Innowacja kosmetyczna_klasa I_Technikum

Organizacja salonu fryzjerskiego_klasa 4_Technikum

Organizacja salonu fryzjerskiego_klasa III_Technikum

Podstawy fryzjerstwa_klasa1_Branżowa Szkoła

Podstawy fryzjerstwa_klasa1_Technikum

Podstawy fryzjerstwa_klasa2_Branżowa Szkoła

Podstawy fryzjerstwa_klasa2_Technikum

Podstawy fryzjerstwa_klasa3_Branżowa Szkoła

Pracownia fryzjerska, klasa II, Technikum

Pracownia fryzjerska, klasa III, Technikum po szkole podstawowej

Pracownia fryzjerska, klasaIII, Technikum po szkole gimnazjalnej

Pracownia fryzjerska_klasa I_Technikum

Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur, kl. III, Branżowa Szkoła I Stopnia po gimnazjum

Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur, kl. III, Branżowa Szkoła I Stopnia po szkole podstawowej

Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur, kl. IV, Technikum

Projektowanie fryzur_klasa III_Technikum

Projektowanie I Dokumentowanie fryzur_klasa III_po gimnazjum_Technikum_

Projektowanie i dokumentowanie fryzur_klasa III_Technikum po szkole podstawowej

Techniki fryzjerskie_klasa1_Branżowa Szkoła

Techniki fryzjerskie_klasa1_Technikum

Techniki fryzjerskie_klasa2_Branżowa Szkoła

Techniki fryzjerskie_klasa2_Technikum

Techniki fryzjerskie_klasa3_Branżowa Szkoła

Techniki fryzjerskie_klasa3_Technikum

Wizualizacja we fryzjerstwie_klasa4_Technikum

Wizualizacja wizerunku_klasaIV_Technikum

Przedmioty gastronomiczne:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii Kl.I Branżowa Szkoła Kucharz

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii Kl.I Technikum TŻiUG

Bezpieczeństwo i higiena pracy w organizacji i usługach KL.III Technikum po podstawówce TŻiUG

Organizacja pracy w gastronomii KL. III Technikum po gimnazjum TŻiUG

Organizacja produkcji gastronomicznej Kl. IV Technikum TŻiUG

Organizacja produkcji gastronomicznej Kl.III Technikum po podstawówce TŻiUG

Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej Kl. III Technikum po gimnazjum TŻiUG

Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej Kl.II Technikum TŻiUG

Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej Kl.III Technikum po podstawówce TŻiUG

Podstaw gastronomii Kl. II Technikum TŻiUG

Podstawy gastronomii Kl. I Branżowa Szkoła Kucharz

Podstawy gastronomii Kl.II Branżowa Szkoła Kucharz

Podstawy gastronomii Kl.III Technikum po gimnazjum TŻiUG

Podstawy gastronomii Kl.III Technikum po podstawówce TŻiUG

Podstawy gastronomii Kl.III Technikum TŻiUG

Pracownia gastronomiczna – przygotowanie i wydawanie dań Kl. III Technikum po podstawówce TŻiUG

Pracownia gastronomiczna – przygotowywanie i wydawanie dań Kl. I Technikum ŻiUG

Pracownia gastronomiczna – przygotowywanie i wydawanie dań Kl. III Branżowa Szkoła po gimnazjum Kucharz

Pracownia gastronomiczna – przygotowywanie i wydawanie dań Kl. III Branżowa Szkoła po po podstawówce Kucharz

Pracownia gastronomiczna – przygotowywanie i wydawanie dań Kl. I Branżowa Szkoła Kucharz

Pracownia gastronomiczna – przygotowywanie i wydawanie dań Kl. II Branżowa Szkoła Kucharz

Pracownia gastronomiczna – przygotowywanie i wydawanie dań Kl. II Technikum TŻiUG

Pracownia gastronomiczna – przygotowywanie i wydawanie dań Kl. III Technikum po gimnazium TŻiUG

Pracownia obsługi konsumenta Kl. IV Technikum TŻiUG

Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej

Kl. IV Technikum TŻiUG

Prowadzenie usług gastronomicznych Kl. III Technikum po gimnazjum TŻiUG

Prowadzenie usług gastronomicznych Kl. III Technikum po podstawówce TŻiUG

Przyjmowanie i magazynowanie żywności Kl. III Technikum po gimnazjum TŻiUG

Przyjmowanie i magazynowanie żywności Kl.I Branżowa Szkoła Kucharz

Przyjmowanie i magazynowanie żywności Kl.I Technikum TŻiUG

Usługi gastronomiczne Kl. IV Technikum TŻiUG

Przedmioty hotelarsko-turystyczne: 

Rezerwacja usług hotelarskich_klasa 3_Technikum

Obsługa gości w recepcji_klasa 3_Technikum

Obsługa informatyczna w hotelarstwie_klasa 2_Technikum

Obsługa informatyczna w hotelarstwiej_klasa 3_Technikum

Obsługa konsumenta w hotelarstwie_klasa 1_Technikum

Obsługa konsumenta w hotelarstwie_klasa 2_Technikum

Obsługa turystyczna_klasa 4_Technikum

Organizacja usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim_klasa1_Technikum

Podstawy turystyki_klasa 3 po sp_Technikum

Podstawy turystyki_klasa 3_Technikum Pracownia informacji turystycznej_klasa 2_Technikum

TECHNIKA PRACY W HOTELARSTWIE_klasa 3_Technikum

Technika pracy w hotelarstwie_klasaI_technikum

Bezpieczeństwo i higiena pracy w hotelarstwie klasa I HT Technikum

Organizacja usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim klasa III THp Technikum

Podstawy hotelarstwa klasa I HT Technikum

Podstawy hotelarstwa klasa II TGH Technikum

Podstawy hotelarstwa klasa III THp Technikum

Technika pracy w hotelarstwie klasa II TGH Technikum

Przedmioty logistyczne: 

Dokumentacja transportowa_klasa 3 po gimnazjum_Technikum

Dokumentacja transportowa_klasa 4 po gimnazjum_Technikum

Dokumentacja transportowo-spedycyjna_klasa 4 po gimnazjum_Technikum

Innowacja pedagogiczna – Logistyka w wojsku_Technikum

Majątek magazynu_klasa 1 po szkole podstawowej_Technikum

Majątek magazynu_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

Obsługa klientów i kontrahentów_klasa 1 po szkole podstawowej_Technikum

Obsługa klientów i kontrahentów_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

Organizacja pracy magazynu_klasa 1 po szkole podstawowej_Technikum

Organizacja pracy magazynu_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

Organizacja pracy magazynu_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum

Organizacja pracy magazynu_klasa 3 po gimnazjum_Technikum

Organizowanie procesu transportowego_klasa 3 po gimnazjum_Technikum

Organizowanie procesu transportowego_klasa 4 po gimnazjum_Technikum

Planowanie procesów transportowych_klasa 3 po gimnazjum_Technikum

Planowanie procesów transportowych_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum

Planowanie procesów transportowych_klasa 4 po gimnazjum_Technikum

Podstawy logistyki_klasa 1 po szkole podstawowej_Technikum

Podstawy logistyki_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

Podstawy logistyki_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum

Procesy transportowe w logistyce_klasa 4 po gimnazjum_Technikum

Przechowywanie zapasów_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

Przechowywanie zapasów_klasa 3 po gimnazjum_Technikum

Przechowywanie zapasów_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum

Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej_klasa 1 po szkole podstawowej_Technikum

Przyjmowanie i wydawanie zapasów_klasa 2 po szkole podstawowej_Technikum

Przyjmowanie i wydawanie zapasów_klasa 3 po gimnazjum_Technikum

Przyjmowanie i wydawanie zapasów_klasa 3 po szkole podstawowej_Technikum

Usługi transportowo-spedycyjne_klasa 4 po gimnazjum_Technikum

Przedmioty odzieżowe:

Wykonywanie wyrobów odzieżowych_klasa 1_Technikum

Wykonywanie wyrobów odzieżowych_klasa 2_Technikum

Wykonywanie wyrobów odzieżowych_klasa 3_Technikum

Wykonywanie wyrobów odzieżowych_klasa 3_Technikum po podstawowej

Wykonywanie wyrobów odzieżowych_klasa 4_Technikum

Technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych_klasa1_Technikum

Technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych_klasa2_Technikum

Technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych_ klasa 3_Technikum

Technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych_klasa 4_ Technikum

Technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych_ klasa 3_Technikum po podst

Projektowanie i stylizacja ubiorów_klasa1_ Technikum

Projektowanie i stylizacja ubiorów_klasa2_ Technikum

Projektowanie i stylizacja ubiorów_ klasa 3_ Technikum

Projektowanie i stylizacja ubiorów_ klasa 4_ Technikum

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych_klasa1_ Technikum

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych_klasa2_ Technikum

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych_klasa3_ Technikum

Materiałoznawstwo odzieżowe_klasa1_ Technikum

Materiałoznawstwo odzieżowe_klasa2_Technikum

Materiałoznawstwo odzieżowe_klasa3_ Technikum

Materiałoznawstwo odzieżowe_klasa 3 Technikum po szk.podstawowej

Marketing mody_klasa3_Technikum

Marketing mody_klasa4_ Technikum

Konstrukcja i modelowanie form odzieży_klasa 1_ Technikum

Konstrukcja i modelowanie form odzieży_klasa2_ Technikum

Konstrukcja i modelowanie form odzieży_klasa3_ Technikum

Konstrukcja i modelowanie form odzieży_klasa 4_ Technikum

Działalność gospodarcza w przemyśle odzieżowym_klasa 3_Technikum

Przedsiębiorczość:

Przedsiębiorczość_3 TEFp, 3TŻp_Technikum

Przedsiębiorczość_2 TUR, 2 LOG_Technikum

Podstawy_przedsiębiorczosci_klasa3thp_3lmp_Technikum

Podstawy przedsiębiorczości_klasa 1FK_Szkoła branżowa

Podstawy przedsiębiorczości_klasa 3LGp_Technikum_po_szkole podstawowej

Podstawy przedsiębiorczości_klasy 2EL, 2MF, 2TGH_Technikum

Podstawy_przedsiębiorczosci_klasa3thp_3lmp_Technikum

 

 

 

Skip to content