Praktyczna nauka zawodu

Kierownik praktycznej nauki zawodu

Kierownik praktycznej nauki zawodu: mgr inż. Mariola Nowak

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Godziny pracy

12.00 – 17.00

9.00 – 12.00

9.00-14.00

8.00-12.00

8.00-14.00

Lekcje s. 31

8,9,10,11

od 12.00

kontrola praktyk

4,5

od 12.00

kontrola praktyk

1,2,3,6

Gabinet kierownika praktycznej nauki zawodu znajduje się na pierwszym piętrze, pokój 104

 

Serdecznie zapraszam Mariola Nowak

PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW

PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

ROK SZKOLNY 2021/2022

Klasa

Miejsce praktyki

Liczba tygodni

Termin praktyki

III HTG

Biura podróży

Obiekty hotelarskie

Tot – 4

Hot – 4

25.04 – 23.05.2022

III LEG

Firmy logistyczne

Biura rachunkowe

Log – 4

Eko – 4

4.10 – 29.10.2021

III LOG

Firmy logistyczne

Log – 4

7.03 – 1.04.2022

III MFG

Zakłady krawieckie

Salony fryzjerskie

Mod – 4

Fryz – 4

7.03 – 1.04.2022

III TŻG

Lokale gastronomiczne

Gastro – 4

7.03 – 1.04.2022

III THp

Biura podróży

Obiekty hotelarskie

Tot – 4

Hot – 4

4.10 – 29.10.2021

III EFp

Biura rachunkowe

Salony fryzjerskie

Log – 4

Fryz- 4

17.01 – 11.02.2022

III LGp

Firmy logistyczne

Log – 4

17.01 – 11.02.2022

III LMp

Firmy logistyczne

Zakłady krawieckie

Log – 4

Mod – 4

4.10 – 29.10.2021

III TŻp

Lokale gastronomiczne

Gastro – 4

17.01 – 11.02.2022

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE UCZNIÓW

1 FRYZJER – poniedziałek

2 FRYZJER – wtorek (klasa 2 F/K – kucharze mają tylko przedmioty zawodowe), czwartek

2 KUCHARZ – czwartek

3 FRYZJER – środa, piątek

3 KUCHARZ – środa, piątek

Dzienniczek praktyki zawodowej

Dzienniczek praktyki zawodowej dla wszystkich uczniów kształcących się we wszystkich zawodach W dzienniczku praktyki zawodowej uczeń powinien dokumentować wykonywane zadania. Zapisy powinny dotyczyć stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodowych.

Rzetelność prowadzenia dzienniczka jest jednym z kryteriów oceny praktyki zawodowej, której dokonuje zakładowy opiekun praktyki.

Dzienniczek praktyki zawodowej składa się z trzech części:

– strony tytułowej,

– stron środkowych,

– strony ostatniej.

Stronę tytułową i środkowe wypełniają uczniowie, stronę ostatnią dzienniczka wypełniają zakładowi opiekunowie. Strony środkowe przeznaczone są na dokumentowanie przebiegu praktyki w kolejnych dniach.

Dziennik praktyk zawodowych technik_hotelarstwa: pobierz

Dzienniczek praktyk zawodowych technik przemysłu mody: pobierz

Dzienniczek zajęć praktycznych kucharz: pobierz

Dzienniczek zajęć praktycznych fryzjer: pobierz

Dzienniczek praktyk zawodowych technik organizacji turystyki: pobierz

Dzienniczek praktyk zawodowych technik logistyk: pobierz

Dzienniczek praktyk zawodowych technik żywienia: pobierz

Dzienniczek praktyk zawodowych technik usług fryzjerskich: pobierz

 

KONKURS NA PRAKTYKANTA ROKU

Do udziału zapraszamy wszystkich uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, odbywających praktykę zawodową lub zajęcia praktyczne.

Warunkiem zdobycia tego tytułu jest:

– wzorowa frekwencja na praktyce,

– wzorowa postawa i zaangażowanie,

– wysoka ocena pracodawcy,

– pozytywna opinia kierownika praktycznej nauki zawodu.

Życzymy wytrwałości w dążeniu do celu. Uzyskany w wyniku konkursu dyplom stanowi formę referencji i może zostać wykorzystany w Twoim CV.

Honorowy tytuł czeka na ciebie. Uroczyste wręczenie odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Regulamin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej

Regulamin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej: pobierz

Rozporządzenie o praktycznej nauce zawodu

Nauka zawodu młodocianych

 

Skip to content