Erasmus + Podsumowanie

Wcześniej dzieliliśmy się z Wami na bieżąco pierwszymi wrażeniami i zdjęciami. Dzisiaj wracamy z merytorycznym sprawozdaniem. Zachęcamy do lektury.
W okresie od 3 do 9 grudnia 2021, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowym projekcie, organizowanym przez Stowarzyszenie-Porozumienie Pokoleń – “Tradition is all around us”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus+.
W projekcie wzięli również udział przedstawiciele Sdruzhenie “NIE” z Bułgarii oraz młodzież z SOPRO – Solidariedade e Promoção ONGD z Portugalii. Honorowy patronat nad działaniami międzynarodowego przedsięwzięcia objął burmistrz Sławkowa – Rafał Adamczyk.
W ramach projektu “Tradition is all around us” została poruszona tematyka naszych kultur, dziedzictwa kulturowego, zwyczajów czy tradycji przez pryzmat świąt, obchodzonych w okresie zimowym. Młodzi ludzie z powodu niewystarczającej wiedzy, odchodzą od tradycji na rzecz panujących w mass mediach trendów; zapominają o swoich korzeniach i nie mają poczucia tożsamości kulturowej. Święta, obchodzone w okresie zimowym (w tym Boże Narodzenie) powinny mieć ogromne znaczenie w życiu młodych ludzi – zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy tożsamość kulturowa zanika, a same święta się skomercjalizowały.
Święta od wieków mają ogromne znaczenie w Chrześcijaństwie, a ich tradycje i zwyczaje mają swoje źródła w zamierzchłych czasach – są związane z wydarzeniami historycznymi, mają swoje źródła w czasach pogańskich, czy czasach kiedy wiele kultur przenikało się nawzajem. Pokazują również piękno naszych kultur, są pełne ważnych symboli, a także śladów wielokulturowości. Święta są również źródłem wielu pozytywnych wartości, tj. tolerancja, otwartość, empatia, czy pomoc drugiemu człowiekowi.
Celem międzynarodowego projektu było:
– poszerzenie wiedzy na temat naszych kultur poprzez pryzmat świąt obchodzonych w okresie zimowym oraz wielokulturowości;
– podwyższenie poziomu świadomości i tożsamości kulturowej;
– wzrost świadomości na temat dziedzictwa kulturowego;
– rozwinięcie takich postaw jak tolerancja, otwartość, bezinteresowna pomoc, empatia;
– wzmocnienie dialogu międzypokoleniowych, jako źródła czerpania wiedzy o tradycjach i zwyczajach;
Podczas zajęć, poświęconych głównej tematyce projektu, młodzi ludzie:
– poruszyli tematykę tradycji. Młodzi ludzie dyskutowali o tym czym jest dla nich tradycja i jaką rolę odgrywa w ich życiu.
– pogłębili wiedzę na temat świąt i tradycji obchodzonych w okresie zimowym (tj. przesilenie zimowe, Adwent, Boże Narodzenie, święto Trzech Króli) głównie pod kątem historycznym. Dyskutowali o początkach poszczególnych świąt, o ich pochodzeniu, historii, o tym w jaki sposób zostały ukształtowane i jak rozpowszechniały się po poszczególnych krajach.
– zaprezentowali najważniejsze oraz najbardziej interesujące tradycje, zwyczaje i obrzędy ze swoich krajów, związane z obchodzeniem świąt w okresie zimowym.
– dyskutowali na temat „tradycji i zwyczajów”, które zostały wykreowane przez mass media i wielkie korporacje oraz stały się trendem, przybierającym na sile z roku na rok w zasadzie na całym świecie.
– zaprezentowali opowieści i legendy które nawiązują do świąt, obchodzonych w okresie zimowym, tradycji, zwyczajów i obrzędów zimowych.
W ramach wymiany młodzieży, uczestnicy projektu spotkali się online ze swoimi rówieśnikami, z którymi podzielili się wypracowanymi rezultatami; przeprowadzili warsztaty kulinarne, których motywem przewodnim były tradycyjne dania świąteczne z naszych krajów, a także zorganizowali wirtualny Jarmark Tradycji, w którym wzięli udział ich rówieśnicy.
Projekt został zrealizowany w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, kreatywne warsztaty, spotkania online, dyskusje, wymiana doświadczeń, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd.
Powrót do korzeni i zgłębienie wiedzy na temat świąt, obchodzonych w okresie zimowym, pozwoliły młodym ludziom zrozumieć ich sens i cel, ukazały piękno naszych kultur, pozwoliły poczuć się w pełni tożsamy
m z naszymi kulturami, a także należycie pielęgnować i rozpowszechniać tradycje, zwyczaje i obrzędy.
Projekt “Tradition is all around us” miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kompetencji uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

Author: ckziu

Share This Post On
Skip to content